Към 31 декември миналата година населението на България е 7 050 034 души, като от тях 3 422 409 са мъже, а 3 627 625 са жени, сочат данните на Националния статистически институт. Данните на статистиката показват, че на 1000 мъже се падат 1060 жени или жените преобладават в общия брой на населението. Дамите са повече от мъжете с 205 216 души или почти колкото населението на Бургас.

Справка на БТА в данните на НСИ за населението към 31 декември 2017 година по градове и пол и по области, общини, местоживеене и пол показа, че в три български града и една община живеят по равен брой мъже и жени. 

В община Чупрене броят на мъжете е равен на броя на жените  Данните сочат, че в община Чупрене в област Видин живеят по равен брой мъже и жени - по 892-ма. Същото е положението и в три от градовете в страната.

Населението на град Българово в област Бургас към 31 декември м.г. е 1556 души, от които 778 мъже и точно толкова жени. Точно по 1167 мъже и дами живеят в Трън в област Перник. Третият град, в който мъжете и дамите са равен брой от населението, е Маджарово, където живеят 292 мъже и 292 жени.