Работниците се опасяват, че при подписването на новия колективен трудов договор значително ще бъдат намалени социалните им придобивки. Старият договор изтича на 10 ноември, поясниха работниците. Те заявиха, че има съкращения на служители на летищата във Варна и в Бургас, чийто концесионер е дружеството "Фрапорт". Те се оплакаха, че всеки петък получавали писма, че някой от колегите им вече не е на работа от понеделник. Според тях се намаляват и заплатите им, а в новите договори се предвижда намаляване на всички допълнителни средства - за работа през нощта, за храна и дрехи. Протестът съвпадна с времето, когато ръководството на "Фрапорт" обсъжда със синдикатите новия колективен трудов договор във Варна.
Представителят на местната организация на КНСБ Събка Янчева каза, че в момента средната работна заплата на летищните работници е 990 лева. Предложенията на работодателя били размерът на заплатата да се запази, но за сметка на намаляване на различните социални придобивки като клас, прослужено време, нощен труд. Предложението на работодателите било заплатите да се увеличават в началото на всяка календарна година с прогнозния инфлационен индекс, заложен в държавния бюджет, което за следващата година е с 5,1 процента.