В срок до 10 май общинските и районни администрации ще приемат заявления за участие в програмата за обновяване на сградите по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I" по инвестиция "Енергийна ефективност в сграден фонд" на Националния план за възстановяване и устойчивост. При кандидатстването е необходимо да се представи технически паспорт на сградата и обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийните характеристики.

За изготвянето на тази техническата документация, с решение на Общинския съвет, Община Варна отпуска 20 млн. лв., за които могат да кандидатстват сдруженията на собствениците. Срокът за кандидатстване за общинското финансиране е до 15 март. До момента Община Варна е одобрила 12 заявления за финансиране за изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност.

По процедурата "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I", Община Варна може да получи до 80 млн. лв. с ДДС. Максималната референтна стойност за всички дейности по програмата е 348 лв./м2 с ДДС, от което следва, че могат да се санират близо 230 000 квадратни метра застроена площ.

Прогнозното РЗП за вече одобрените сгради е 78 858.80 м2.