146 професионални приемни семейства на територията на област Варна са ангажирани в проект "Приеми ме 2015", което я поставя на първо място в цялата страна. 15 от настанените деца са с увреждания. За сравнение в област Пловдив приемните семейства са 90, в София - 76, в Бургас -52.

Проектът се реализира от Община Варна в партньорство с Агенцията за социално подпомагане на територията на девет общини - сред които Аврен, Аксаково, Белослав, Варна, Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик, Дългопол и Провадия, чрез създаването на областен екип по приемната грижа, съобщиха от дирекция "Социални дейности".

Утвърдените професионални приемни семейства на територията на община Варна са 51 с настанени в тях 41 деца, от които 10 с увреждания. Данните показват още, че общият брой деца ползвали услугата "Приемна грижа" през миналата година в областта е 197, като в община Варна са 101, от които с увреждания - 11. 133 малчугани са получили съпътстващи социални услуги, а осиновените деца в България и чужбина са 56.

За периода 01.01.2018 г. - 31.01.2019 г. са подадени 31 заявления от кандидати за приемни семейства. От тях утвърдени са 24, а от 5-ти февруари започва базово обучение на други трима от кандидатите. От началото на годината има увеличение и на възнагражденията на приемните родители с 10 процента - т.е. за 1 дете се получава 150 процента от минималната работна заплата, определена за страната, или 840 лв., за 2 деца - 896 лв. и за 3 деца - 952 лв. От бюджета на проекта се изплаща и месечна помощ в размер на около 300 лева. За деца с ТЕЛК, има допълнителна месечна добавка.

Проектът "Приеми ме" се реализира на територията на община Варна от 2015 година, като целта му е да предоставя алтернативна форма за отглеждане на деца, изпаднали в социален риск и изолация в семейна среда. Приоритет е настаняването на деца до 3-годишна възраст и на деца с увреждания, както и повишаване на качеството на приемната грижа.

Социалните услуги, които ползват децата, настанени в приемни семейства, са Център за обществена подкрепа - ползват психологическо консултиране и подкрепа, Общностен център за деца и семейства - ранна интервенция за подкрепа на деца с риск от развитие на увреждания или с увреждания, Център за социална рехабилитация и интеграция и Ранна интервенция за деца с увреждания към Фондация "Карин дом", Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост "Св. Й. Златоуст" - комплексни услуги за деца с увреждания, Специализирано училище за ученици с нарушено зрение "Проф. д-р Ив. Шишманов"-Варна.