Родители на деца от Основно училище "Иван Вазов" във Варна твърдят, че децата им ще бъдат преместени в помещения на Центъра за специална образователна подкрепа.

Причината е авария на ВиК инсталацията в сградата на гимназията, където са се провеждали учебните им часове, съобщи БНТ.

Родителите не са съгласни децата им да учат в социалния дом и организират протестна подписка.

"На родетелската среща, на която ни събраха, никой не не попита дали сме съгласни да бъдат преместени, защото там има деца, които са със специални потребности; има бездомни хора, които са настанявани през зимата в студения период; има хора с деменция - в един общ двор ще бъдат. Не не казаха дали ще бъде преградено, как ще бъде преградено...", коментира родител.

Сигналът за аварията е подаден на 24 септември. Ремонтът на училището, което е общинска собственост, още не е започнал.