Обособяването на шест нови парка планира общинската администрация. Те ще са ситуирани във "Възраждане", "Чайка" (край ул. "Александър Стамболийски"), "Кайсиева градина", Цветният квартал, "Аспарухово", Жеравният хълм. Това съобщи кметът на Общината Иван Портних, който представи пред журналисти проектобюджета на града за тази година. В пресконференцията се включиха заместниците му Христо Иванов и Ралица Герасимова, както и финансистът на Общината Стефка Господинова.

За Аспаруховия парк вече е приет Подборен устройствен план. За парка на Жеравния хълм (където се намира паметникът на Българо-Съветската дружба), пък ще се търси съдействие от държавата, тъй като не е общинска, а държавна собственост.

Паркови зони ще бъдат направени и в 5-те села в Община Варна - Звездица, Казашко, Тополи, Константиново, Каменар.

Общата рамка на бюджета на Варна за тази година е над 790 милиона лева. Повечето от 320 млн. от тях са за държавни делегирани дейности. Тъй като реално тези средства са недостатъчни, Общината ще трябва да дофинансира някои от дейностите на държавна издръжка с 25 милиона лева, обясни Господинова.

От местни данъци Общината очаква постъпленията в бюджета да бъдат близо 120 млн. лева, неданъчни приходи са планирани в размер около 110 милиона. Портних припомни, че данък сгради и такса смет за варненци не са променяни през последните близо 10 години. Поради тази причина планираните постъпления от налога върху сградите са приблизително 35 милиона лева.

За изпълнение на социалните си програми Общината осигурява през тази година 46 млн. лева, за инвестиции в спорната и културната сфера - 30 милиона.

В системата на образованието администрацията планира изграждане на две нови детски градини, както и основни ремонти на училища и детски заведения. За младите варненци ще бъдат създадени четири нови скейтпарка, както и два басейна.

Портних допълни, че се работи и по проекти за обособяване на нови културни пространства и сцени в града, включително в Римските терми.

Общината ще реализира и идеята къщата на Антон Новак във Варна да бъде ремонтирана и превърната в музей.