На 13 излезли от употреба коли във варненските квартали "Възраждане" и "Бриз", както и на улици край новата част на бул."Левски", са поставени стикери с предписания за преместване, информират от "Общински паркинги и синя зона". Общинското предприятие отговаря за репатрирането на излезли от употреба моторни превозни средства.

С предупреждение за преместване са 4 коли без регистрационни номера, 7 с варненска регистрация и 2 със софийска.

Съгласно Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Варна, в срок от 14 дни собственикът следва да освободи заеманото място - общинска собственост, като го премести колата в имот частна собственост. Преместването на излязлото от употреба возило на друго място, общинска или държавна собственост, не спира изпълнението на предписанието.

При неспазване на посочения срок, колата ще бъде принудително преместена с техническо средство тип "паяк" на паркинга за излезли от употреба коли, намиращ се в ЮПЗ, под Аспарухов мост. Сумата за възстановяване на разходите направени по преместването на машината и за отговорно пазене, са за сметка на собственика. Максималният престой на този паркинг е 3 месеца, след което колата се предава за разкомплектоване от лицензиран оператор.