Общинските съветници на Шабла приеха декларация срещу законопроекта, който предвижда изграждане на вятърни електроцентрали в българската акватория на Черно море, съобщи БНР. Декларацията е изпратена до институции и политически партии.

С шест гласа "за" и два "въздържал се" на извънредно заседание съветниците от местния парламент в Шабла приеха декларация, която е изпратена до Народното събрание, изразяваща се в едно изречение - "Уважаеми г-н Желязков, уважаеми дами и господа Народни представители, с настоящата декларация изразяваме своето несъгласие с внесения "Законопроект за енергия от възобновяеми източници в морските пространства"".

Шабла е третата морска община в област Добрич след Балчик и Каварна, която изрази несъгласието си с възможността за разполагане на ВЕИ централи в Черно море.

Срещу законопроекта се обявиха и редица организации от браншовете "Рибарство" и "Туризъм".