Проектът на бюджета на Община Варна за 2024 г. е в много напреднала фаза и до края на деня в сряда планираме да бъде публикуван. Остават последни уточнения по макрорамката, финализиране на оптимизацията на щата и детайли по някои приходни и разходни процеси. Това заяви заместник-кметът по финансите и местните данъци и такси Христо Рафаилов по време на редовната оперативка при кмета Благомир Коцев днес.

 

Между 10-15 % съкращения на щата в администрацията са поискали представители на Общинския съвет, съобщи заместник-кметът по правните въпроси Диан Иванов и разпореди всички дирекции и районни кметства да представят до утре, 16 януари, предложения за съкращаване на щатовете си. Такава оптимизация ще позволи да бъдат направени реформи, администрацията да заработи по-ефективно и да се актуализират възнагражденията, бе обсъдено още на срещата.

 

От утре, 16 януари, започва и разчистване от диворастящи храсти на близо 80 парцела в Морската градина - от Зоопарка в посока на Север. За това докладва директорът на общинското предприятие "Управление на проекти и озеленяване". След почистването на растителността ландшафтни архитекти ще направят огледи и ще изготвят становища за последваща санитарна резитба или цялостно премахване на опасни дървета в Морската градина. Въпросните парцели поетапно бяха прехвърлени от Областна администрация - Варна за управление към общината. По думите на Аргиров, общата площ на всички парцелите надхвърля 100 декара и разчистването ще отнеме около 6 месеца.

 

По нареждане на кмета общината ще подготви документи и ще поиска от Областна администрация първоначално достъп, а впоследствие и управление и стопанисване и на Младежката площадка, която е в окаяно състояние. Теренът вече два пъти е искан при предходното управление, но прехвърлянето е било отказано. Кметът нареди още да се поиска за управление и бившия атракцион, който преди години е функционирал като летен бобслей. Целта е двата обекта да бъдат почистени и възстановени.

Коцев разпореди също да се изготви списък, придружен с карта, за всички терени общинска собственост, които са отредени за озеленяване и на тях могат да бъдат изградени паркове. По думите на директора на дирекция "Общинска собственост", най-много такива площи има в районите "Вл. Варненчик", "Младост" и по-малко - в "Приморски".

"Община Варна трябва да започне да предприема стъпки и залага средства в бюджета за ремонт на сгради, които са недвижима културна ценност", каза още Коцев. Директорът на дирекция "Общинска собственост" докладва, че сред старите сгради има такива, в които частично има собственост на общината, а 100% общинска собственост е само къщата на ул. "Преслав" № 22. Днес на кмета е представен и анализ на сградите, в които общината притежава съсобственост, както и мерките, които могат да се предприемат по естетизирането им, съгласно закона и правния статут.

 

Заместник-кметът по сигурността Илия Коев съобщи, че се правят срещи с ОД на МВР по повод вандалските прояви, посегателствата над уличното осветление и опазването на общинска собственост. Той посочи, че предстоят системни оперативни дейности за справяне с този вид престъпност.

 

Обсъдени са също и етапите на готовност на енергийното обследване на сгради общинска собственост, анализите на състоянието на уличното осветление, остойностяването на щетите от бедственото положение, които следва да се възлагат за отстраняване.