От 1 август до 31 август в магазините и в градския транспорт във Варна хората отново трябва да бъдат с маски. Това казва в заповед на Регионалната здравна инспекция в града от 29 юли.

Маски трябва да бъдат ползвани във всички помещения, предназначени за обществено ползване - лечебни заведения, аптеки, оптики, специализирани институции за социални услуги, администрации, търговски обекти, гари, аерогарата.

Изключения се допускат само за персонала и клиентите в ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и барове. Същото е валидно и за фитнес залите. Децата до 6-годишна възраст не са задължени да носят маски, както и участниците в конференции.

В заповедта на РЗИ е посочено, че работодателите трябва да организират противоепидемични мерки в помещенията във фирмите и да осигурят физическа дистанция от най-малко 1,5 метра между хората.

В детските заведения трябва да бъде засилен филтърът на сутрешния пропусквателен режим и децата със симптоми за COVID-19 или други заразни заболявания да не бъдат допускани в помещенията.

При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра е задължително използването на защитна маска за лице. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.

От РЗИ налагат ограничения и върху свижданията в болниците и хосписите в региона. Близките могат да посещават само пациенти, които са приети за повече от 5 дни и то по преценка на лекуващия лекар.