Продължава изграждането на новия комплекс за спорт и отдих във Виница. Там ще бъдат изградени открити спортни площадки за футбол, баскетбол, многофункционална спортна площадка (за волейбол и тенис на корт), фитнес, тенис на маса и детска площадка, зона за отдих, алейна мрежа, осветление, озеленяване, съобщават от община Варна.

Теренът, върху който се изгражда обекта, бе необходимо да бъде допълнително обработен и подравнен.

След изгребване на големи количества земни и скални маси, работата по същинското изграждане на спортния комплекс продължава.

Успоредно с това продължават и ремонтни дейности във Виница на улиците "Св. Пророк Илия" и ул. "Св. Йоан Кръстител".