Министърът на околната среда и водите Емил Димитров разпореди на Басейнова дирекция "Черноморски район" и на РИОСВ-Варна да извършат проверка и да му докладват имало ли е укриване на информация за замърсяване на околната среда във връзка с авария на тръбопровод във Варненското езеро. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/.

Проверката трябва да установи и кои са длъжностните лица от ВиК Варна, които в продължение на 10 дни не са информирали контролните органи за констатирани аномални показания в приборите, отчитащи налягане и дебит при работа на помпените агрегати на КПС-Аспарухово на 15 януари т.г.

Министър Димитров е наредил контролните органи до края на седмицата да му докладват за констатациите от проверката, включително за степента на замърсяването и анализа на резултатите от водните проби, взети от РИОСВ и басейновата дирекция на 25 януари, веднага след получаването на уведомление от община Варна за аварията.