Анкетьори ще посетят 708 домакинства от Варна и областта, за да проучат стигат ли им парите за поддържане на нормален жизнен стандарт, предаде БНР.

Анкетното проучване за доходите и условията на живот ще се провежда до юни 2024 г. В него ще участват общо 9 800 домакинства от цялата страна. Семействата са избрани на случаен принцип. Целта е да се получи актуална информация за моментното състояние и динамиката на доходите, както и нивото на бедността. Проучването се провежда от Териториалното статистическо бюро - Североизток.

При посещенията си в домакинствата всеки от анкетьорите ще се легитимира със служебна карта, издадена от ТСБ - Североизток към Националния статистически институт и ще предостави писмо във връзка с изследването.

В област Варна изследването ще се проведе в градовете: Варна, Аксаково, Бяла, Белослав, Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово, както и в селата: Белоградец, Блъсково, Венчан, Ветрино, Господиново, Гроздьово, Добрина, Доброплодно, Долище, Дъбравино, Езерово, Засмяно, Златина, Кичево, Круша, Лопушна, Невша, Осеново, Партизани, Поляците, Пчелник, Садово, Синдел, Старо Оряхово, Тополи.

Допълнителна информация относно провежданото изследване на територията на област Варна може да се получи на телефон 052/575240 в отдел "Статистически изследвания - Варна" на Териториално статистическо бюро - Североизток към Националния статистически институт.