Собствениците на търговски обекти и наемателите на централната улица са проверявани за наличието на сключени договори и декларирани доходи. Инспекторите са установили, че голяма част от наемодателите са с адресна регистрация в други населени места и информация за тях е изпратена до компетентните териториални дирекции.

На НАП Варна са възложени 51 проверки, от които 2 са преминали в ревизии, които продължават и в настоящия момент. Според българското законодателство, всеки гражданин, получил доходи от наем на търговски обект, трябва да ги декларира и да плати данък като физическо лице. Срокът за подаването на декларациите е 30 април 2010 година. В случай че за последните 12 месеца доходите от наема надхвърлят 50 000 лева, лицето подлежи на задължителна регистрация по ДДС.

След като изтече срокът за подаване на годишните данъчни декларации за придобити доходи от наеми през 2009 година, инспекторите по приходите ще извършат проверки за верността на посочените в декларациите данни, сключените договори и реално заплатените наеми. Ще бъдат възлагани нови ревизии, като предварително ще се правят проучвания за средните пазарни цени на наемите в града.

Голяма част от наемателите и от наемодателите отказват съдействие на органите по приходите. Гражданите, които имат информация за укриването на доходи от наеми, могат да сигнализират на информационния телефон на НАП - 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. Приемат се сигнали за укрити доходи от наем на търговски или жилищни обекти. Задължително изискване е авторът на сигнала да посочи името си. Анонимни жалби няма да бъдат разглеждани, като от НАП гарантират, че личните данни на подалите сигналите ще бъдат стриктно конфиденциални и няма да бъдат разкривани на никого.

От приходното ведомство препоръчват сигналите да бъдат придружени от копия от договори за наем или документи, удостоверяващи сумите, платени за наем, тъй като това значително ще улесни доказването на нарушението.