С престижното звание ще бъдат удостоени певецът Филип Киркоров, бившият ректор на Техническия университет във Варна проф. д.т.н. инж. Асен Недев, председателят на фондация „Българска памет“ д-р Милен Врабевски, шампионката по борба Елица Янкова, археологът проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов, проф. д.ик.н. Анна Недялкова - президент на ВСУ „Черноризец Храбър“, и бившият кмет на район „Приморски“ Пламен Градинаров.

Киркоров получава признанието за безспорния му принос за популяризиране на Варна и България по света.

Проф. Недев е отличен за дългогодишната му работа и научните му постижения, както и за издигане авторитета на Техническия университет.

Елица Янкова се удостоява за успехите й в областта на свободната борба и приноса й в развитието на варненския спорт.

Пламен Градинаров, който тази година навършва 70 години, е отличен за заслугите му към военноморското дело на България и обществената му дейност.

На д-р Врабевски званието се присъжда за приноса му в българската култура и образование като филантроп, ревностен родолюбец, благотворител и музикант.

Проф. Попконстантинов ще получи отличието за заслугите му като университетски преподавател, архиелог медиевист и епиграф.

Проф. Недялкова е удостоена със званието за издигане престижа на Варненския свободен университет.

На днешната сесия съветниците одобриха и носителите на почетни знаци. С почетен знак „За заслуги към Варна” – златен, ще бъдат удостоени Народно читалище „Просвета – 1927“ в „Аспарухово“, директорът на СУ „Климент Охридски“ Петко Петков, доайенът на „малкия тенис“ Антон Радушев, както и дългогодишният изпълнителен директор и оперативен ръководител на Сдружението от спортни клубове „Черно море“ Бончо Бончев.

Почетен знак „За заслуги към Варна” – сребърен, ще получат Христина Стоева – писател, поет и преводач, и Иван Иванов – зам.председател на ОСК „ЖСК-Спартак“, реши местният парламент.

Званията и знаците по традиция ще бъдат връчени на празника на Варна – 15 август.

Почетните граждани получават удостоверение за присъденото звание, символичния ключ на града, специален нагръден знак с лента и 5000 лева.

На удостоените „За заслуги към Варна“ се връчва удостоверение за отличието и нагръден знак с лента.

Паричната премия за носителите на златния почетен знак е 3 000 лева, а за носителите на сребърния – 2 000 лева.