Върховният касационен съд излезе с тълкувателно решение за начина на заплащане и отчитане на нощния труд на работещите в МВР - а именно да става по закона за МВР, на което синдикатите реагираха, че ощетява служителите. 

При отчитане и заплащане на положените часове нощен труд от служители на Министерството на вътрешните работи не са приложими разпоредбите на Кодекса на труда и на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. При заплащането на нощния труд на униформените служители трябва да се прилагат разпоредбите на специалния Закон за МВР и на издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове. Това пише в тълкувателно решение на Общото събрание на гражданската колегия на Върховния касационен съд. 

Дело бе образувано след постъпило искане от министъра на правосъдието.

Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС приема, че Законът за МВР е специален нормативен акт, регламентиращ статута на служителите, работещи в системата на ведомството. Това обосновава различен метод на правно регулиране на работното време и трудовото възнаграждение. В закона няма препращащ текст, който да даде основание да се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда. 

Според магистратите в закона за МВР няма празнота относно продължителността на работното време. Така "осем часа дневно" означава осем астрономически часа, независимо от частта на денонощието, в която работният ден се разполага. 

От Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) и Синдиката на служителите в затворите реагираха на тълкувателното решение, като според тях така работещите в МВР и затворите са ощетени.

"Решението на ВКС повтаря несправедливостта, записана в Закона за МВР от 2020 г.", коментира пред БТА председателят на СФСМВР Валентин Попов. По думите му именно с тези текстове държавните служители в министерството за пореден са били ощетени. Управителният съвет на синдикалната федерации "изразява дълбокото си съжаление и разочарование от това решение", каза още Попов.

В момента десетки служители на МВР водят дела за неизплатен нощен труд. Всички те ще загубят в споровете пред съда и изработеният труд ще им бъде изплатен по по-неблагоприятния текст, посочи Попов. Той поясни, че според КТ положени седем часа нощен труд се заплащат като отработени осем часа. 

Решението на ВКС от днес засяга и синдиката на служителите в затворите. Цветан Михайлов, член на УС на синдиката, коментира пред БТА, че униформените служители в затворите, арестите и съдебните охранители ще бъдат ощетени. Така те ще работят при по-неблагоприятни условия, посочи той. 

"Интересно е да се видят и сравнят мотивите на законодателя при приемането на измененията в ЗМВР - веднъж за приемането на такъв коефициент, и втори път - за премахването му в период от няколко години. Това е твърде малко, за да се направи оценка на въздействието от промените. Което говори преди всичко за непоследователна политика по отношение третирането на служителите и, на втори план, финансови мотиви, целящи икономии за сметка на полицаи и надзиратели", каза още Цветан Михайлов.

По думите му през две-три години се правят промени на законодателството по отношение на социалния пакет, което "създава несигурност, демотивация и напрежение в сектора".