Върховният административен съд отхвърли жалбата на КП "Изправи се БГ! Ние идваме!" и от КП "Демократична България - Обединение" срещу решение №929-ПВР/НС от 12.11.2021г. и срещу решение №930-ПВР/НС от 12.11.2021г.на ЦИК, свързано с броенето на контролните разписки от машините за гласуване.

Върховните магистрати приемат, че жалбата е неоснователна, а при постановяване на решението не са допуснати нарушения, които да обуславят неговата отмяна.

Основното изменение в Методическите указания е направено с решение №882-ПВР/НС от 9.11.2021 г. на ЦИК, което е влязло в сила. С това решение е предвидено преброяване на контролните разписки да се извършва от 30% от секционните избирателни комисии, определени на случаен принцип с отделно решение на ЦИК.

С процесното решение това е изменено, като вместо това е предвидено преброяване на контролните разписки да извършват 100% от секционните избирателни комисии. Изменението в тази насока обаче не е в противоречие с решение №11162 от 04.11.2021г. по административно дело № 10928/2021г. на ВАС.

Така е, защото в последното решение вида и обема на преброяването на контролните разписки изрично е обсъдено в мотивите на съдебното решение.

Изрично е посочено "Съгласно чл.57 ИК Централната избирателна комисия има контролни правомощия върху дейността на избирателните комисии, както и да дава методически указания за работата им. С оглед тези правомощия и законовата делегация по чл.57, ал.1, т.29 ИК, във връзка с чл.271, ал.2 ИК, комисията може да укаже контролно преброяване на отпечатаните от системата разписки. Определянето на вида и обема на контрола-частичен или пълен, е изцяло в компетентност на Централната избирателна комисия. Както е посочено по-горе, този контрол не влиза в противоречие с определения от кодекса начин за отчитане на резултата от машинното гласуване по чл.271, ал.1 ИК и не може да го промени".

Затова оспореното решение не само не е в противоречие с решението на ВАС, а напротив - доводите срещу обема на преброяването на разписките са счетени и неоснователни и е отхвърлена жалбата в частта за преброяване на контролните разписки от всички СИК.