Специализираният наказателен съд (СпНС) постанови осъдителна присъда спрямо бившия заместник-министър на външните работи Христо Ангеличин. Съдът прие за доказано повдигнатото му обвинение в безстопанственост и му наложи наказание 2 години "лишаване от свобода", изпълнението на което е отложено с 4 години изпитателен срок.

Кумулативно съдът наложи и наказание "глоба" в максималния за това деяние размер - 5000 лв.

Христо Ангеличин бе предаден на съд с обвинителен акт на Софийска градска прокуратура на 15.01.2018 г. за неупражняване на достатъчен контрол върху дейността на подчинените му дирекции в министерството по процедурата за закупуване на телефонни централи в 12 задгранични представителства на България.

Престъпното му поведение е причинило значителни щети на Министерството на външните работи в размер на 419 934,29 лв.