Районната прокуратура във Враца внесе в съда обвинителен акт срещу скандалния бивш кмет на белослатинското село Галиче Ценко Чоков и неговата съпруга Цветелина Нелова за документни престъпления, съобщиха от държавното обвинение.

В качеството си на кмет, Чоков изпълнявал законово регламентирани нотариални функции. Това включвало право да удостоверява подписи върху частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване, подписите и съдържанието на пълномощно по Закона за задълженията и договорите, както и верността на преписите и извлечения от документи и книжа.

В продължение на дълъг период от време Ценко Чоков бил земеделски производител и собственик на животновъден обект. Сключвал множество договори за аренда и наем със собственици на земеделски земи в района на Галиче. Разполагал с техните лични данни и данните за собствеността им, а в качеството си на длъжностно лице имал достъп до националната база данни.

Дейността по отглеждането на животни се водела на името на жената, с която той живеел на семейни начала - Цветелина Нелова. Тя го упълномощила да я представлява пред всички органи във връзка с управлението на дейността.

След изтичане на срокове по договорите за аренда на недвижими имоти Чоков решил да използва данните, които имал и да състави нови такива без знанието на собствениците им. За целта от тяхно име били изготвени 11 пълномощни, с които жена му била упълномощена да подписва договори. Полагането на подписите и ръкописното изписване на имената на упълномощителите било извършено от неустановени лица. Тези неистински частни документи били удостоверени от кмета на Галиче в качеството му на длъжностно лице, след което жена му ги представила пред нотариус.

Впоследствие съставените по този начин договори за аренда - без знанието и съгласието на собствениците на земеделските имоти, послужили като основание на Чоков да ги обработва и да ги завява за подпомагане за срок от 10 години. Договори били "сключвани" и с починали хора, чиито наследници също не били информирани.

В хода на досъдебното производство са били назначени и изготвени съдебно-почеркови и технически експертизи. Според заключенията им, подписите и ръкописните текстове за упълномощител в пълномощните не са изпълнени от титулярите - лицата за които се отнасят, а чрез опит за тяхното имитиране.

С действията си обвиняемият бивш кмет на село Галиче е извършил документно престъпление. В кръга на службата си той е съставил официални удостоверителни документи - нотариални удостоверявания на подписи на 11 лица върху пълномощни, в които удостоверил неверни обстоятелства. В действителност те не били положени пред него от титулярите.

Съучастничката му - Цветелина Нелова, съзнателно се е ползвала от неистински удостоверителни официални документи, на които е придаден вид, че изхождат от 11 различни лица. В тях е било отразено, че те са я упълномощили да действа от тяхно име и за тяхна сметка относно собствените им или наследствени земеделски земи, което не било вярно.

Предстои Районният съд във Враца да насрочи дата за процеса.

През юни м.г. Апелативният специализиран наказателен съд увеличи присъдите на Ценко Чоков и неговия син Мартин, подсъдими за участие в организирана престъпна група, за лихварство, отвличане, побой с нанасяне на телесни повреди, палежи. 

Двамата бяха задържани през 2016 година, а две години по-късно Специализираният наказателен съд осъди Ценко Чоков на 4 години и 6 месеца затвор. Той бе признат за виновен по три от петте обвинения, повдигнати срещу него - за отвличане, побой и палеж на автомобил, а бе обявен за невинен за лихварство и ръководене на престъпна група.

Синът му Мартин бе обявен за невинен за участие в организирана престъпна група, но виновен за заплаха за убийство, побой и лихварство. Съдът определи едно общо наказание за двете присъди от 4 години и 5000 лв. глоба.

Сега апелативните спецмагистрати приеха, че първоинстанционният съд правилно е осъдил двамата Чокови, но наказанията им трябва да бъдат завишени. Така бившият кмет на Галиче получи 5 години затвор, а синът му - 7 години.

Присъдите бяха обжалвани и сега се очаква решението на Върховния касационен съд.