И Съюзът на съдиите в България излезе с позиция по случая с насилието над 18-годишното момиче в Стара Загора. Тя беше публикувана във Фейсбук профила на Съюза. В нея се посочва, че насилието над всеки човек е правно и човешки нетърпимо.

"Всеки пострадал разполага с правни средства за защита, а всеки насилник носи юридическа отговорност. От друга страна, обективната и професионално насочена обществена осведоменост е и адекватната основа, върху която гражданите могат да обсъждат съдебните актове, а органите на съдебна власт, в случай на необходимост - да предприемат съответните действия за задълбочаване на професионалните дебати по определени теми и за собственото си професионално развитие", заявяват от организацията.

В позицията се казва, че "единствено задълбочаването на знанието за правните средства за защита и функционирането на съдебната власт може да успокои обяснимата обществена тревожност и възмущение, като същевременно бъде ясен знак към всеки пострадал от престъпление, че държавата разполага с власт и инструментариум да го защити адекватно".

"Същевременно само повишаването на информираността и укрепването на правната култура би осигурило и цивилизован справедлив процес на всеки обвинен в извършване на престъпление. Защитата на всички права (и на пострадалия, и на обвиняемия) е възможна единствено когато се владее силата на правото и се подхожда осъзнато и отговорно. Насилието над всеки човек е правно и човешки нетърпимо."

Ето цялата позиция на Съюза на съдиите >>