Подобряване на мерките по защита на публичните финансови ресурси обсъдиха на работна среща в Съдебната палата в София изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов и председателят на Сметната палата Димитър Главчев, съобщиха от прокуратурата. 

Акцент в разговора бе поставен върху необходимостта от активизиране на комуникацията между двете институции при изпълнение на законовите им правомощия, обмена на информация при противодействие на корупцията и защита на обществения интерес.

Главният прокурор и председателят на Сметната палата изразиха готовност за преглед и актуализиране на Споразумението за сътрудничество и взаимодействие между двете институции.

Главчев бе избран за председател на Сметната палата на 28 юли, а преди два дни бе посрещнат в одитната институция от нейните служители и изпълняващия досега длъжността председател на Сметната палата Горица Грънчарова-Кожарева, която символично му връчи ключа за председателския кабинет.