Окръжната прокуратура в Перник внесе обвинителен акт в Специализирания наказателен съд срещу кмета на община Радомир Пламен Алексиев и заместничката му Любка Димитрова, съобщиха от държавното обвинение.

Алексиев е обвинен за това, че на 10 декември 2015 г., в качеството си на длъжностно лице се е разпоредил с бюджетни средства в размер на 39 835.11 лева в нарушение на Закона за публичните финанси. Парите са били целева субсидия за капиталови разходи, предназначена за изграждане и основен ремонт на общински пътища. Те обаче не отиват по предназначението, а за ремонт на общински улици в Радомир.

От деянието са настъпили вредни последици за държавата, изразяващи се в неремонтиране на пътя между Радомир и хижа "Орлите", както и на пътя между Радомир и село Друган (подстанция "Червена могила"), както и създаване на нагласа за недоверие на гражданите към държавата и функциите на финансовите й системи.

Зам.-кметът Любка Димитрова е обвинена за това, че в качеството си на длъжностно лице е съставила официален документ с невярно съдържание - протокол за установяване завършването и за заплащане на строителни и монтажни работи. В него са удостоверени неверни обстоятелства, а именно, че са извършени дейности по ремонта на пътя за село Друган на стойност 20 900 лева вместо реално извършени ремонтни дейностия на същия път за сумата от 1064.89 лева.