Във Върховния касационен съд утре ще бъде избран съдия, който ще разследва сигнал срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов в качеството му на директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор, съобщиха от пресцентъра на ВКС.

Това се случва за първи път, откакто влязоха в сила законовите промени, с които се създаде механизъм за разследване на обвинител №1 в държавата и неговите заместници.

Съдията ще бъде избран от списък от 22 магистрати. Това ще стане на случаен принцип чрез електронна система. Избраният съдия ще изпълнява функциите на прокурор, след като бъде назначен за такъв от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. След това ще прецени дали да образува досъдебно производство, като съобрази дали в преписката са налице достатъчно данни за извършено престъпление.

Сигналът срещу Борислав Сарафов е по докладна записка от директора на дирекция "Публична комуникация" при администрацията на главния прокурор за това, че са установени публикации, свързани с твърдения за имотни сделки на близки и членове на семейството му.

Във връзка със сигнал срещу бившия главен прокурор Иван Гешев, заместник-председателят на ВКС и ръководител на наказателната колегия, който прави първоначален преглед на постъпилите сигнали, е преценил, че преписката трябва да се изпрати по компетентност на Софийска градска прокуратура.

Подателят на сигнала излага твърдения за бездействие на бившия главен прокурор, но тъй като той е освободен от длъжност с указ на президента, по този случай не следва да се прилагат специалните правила за разследване. Те са приложими само по отношение на действащ главен прокурор или негов заместник, се посочва в мотивите на съдията от ВКС.