Жертвите на домашно насилие могат да получават статут на бежанец - това постановява в свое тълкувателно решение Съдът на ЕС в Люксембург. Решението е произнесено по запитване на България, съобщи БНР. Казусът касае туркиня от кюрдски произход, потърсила международна закрила у нас, след като е била подложена на домашно насилие.

Хронология на казуса

Отказът на Държавната агенция за бежанците да предостави международна закрила на жената е довел до сезиране на Административния съд, който пък е поискал тълкуване от Съда в Люксембург. Фондация "Достъп до права" е предоставила правна помощ на жената, чийто психотерапевт я насочил към фондацията.

Било е прието, че "домашното насилие, принудителния брак, на който е била подложена, са битови проблеми от криминален характер", които са извън предмета на бежанското право, поясни Валерия Иларева за отказа на Агенцията за бежанците. Тя отбеляза, че първоначално този отказ е бил потвърден на две съдебни инстанции у нас.

Благодарение на намесата на неправителствената организация са били предоставени доказателства, че държавата на произход на жената не може да ѝ предостави ефективна закрила срещу преследване от недържавни субекти, каквито се явяват бившият ѝ съпруг и родното ѝ семейство, считащи, че напускайки брака си, жената е нарушила честта на семейството, подчерта Иларева.

Ролята на Съда в Люксембург е само да тълкува правото на ЕС, уточни тя. По думите ѝ, решението е историческо, защото за първи път този съд се произнася по такъв въпрос именно по наше запитване.

Тези жени представляват определена социална група, която влиза в обхвата на бежанското право, смята съдът.

Какво следва?

Националният съд ще разгледа индивидуалните факти по делото в светлината на тълкуването на правото на ЕС, което дава Съдът в Люксембург, поясни Валерия Иларева в предаването "Преди всички".