Софийският окръжен съд (СОС) е прекратил и второто дело за конфискация на имущество срещу семейството на бившия зам.-шеф на парламента и на ДПС Христо Бисеров, показва проверка на правния сайт "Лекс".

Въпреки че процесът беше възобновен от Върховния касационен съд (ВКС) в началото на годината, преди дни съдия Евгения Генева от СОС за втори път го е прекратила, като е оставила без разглеждане иска на Антикорупционната комисия, който е за над 4 млн. лева.

Делото е резултат от разследването за пране на пари и данъчни престъпления срещу Бисеров и доведения му син Ивайло Главинков. То започна през 2013 г. Обвиненията срещу Главинков за пране на пари не стигнаха до съд, докато бившият депутат от ДПС беше оправдан за данъчни престъпления. През 2015 г. Антикорупционната комисия обаче заведе две дела за конфискация срещу Бисеров, съпругата му Мария и Главинков.

Едното беше в Софийския окръжен съд, като искът на комисията е срещу Мария Бисерова, Главинков и управляваната от него фирма "Солари Елов дол", а общият му размер е 4 081 099 лева. След като паднаха обвиненията срещу Главинков за пране на пари, съдия Генева от СОС прекрати делото, а определението беше потвърдено от Софийския апелативен съд, макар докладчикът Красимир Машев да беше на особено мнение, тъй като не споделя виждането, че прекратяването на наказателното дело е пречка пред процеса за конфискация.

Разнородната практика доведе до тълкувателно решение на ВКС в края на м.г., с което беше прието, че прекратяването на наказателното дело е абсолютна процесуална пречка за продължаване на процеса за конфискация. Последва остра реакция на КПКОНПИ, откъдето обявиха, че решението ще доведе до прекратяването на поне 20 проверки и дела за над 20 млн. лв. Парламентът преодоля решението на ВКС, след като с промени в закона регламентира, че и за висящите дела по стария закон за конфискация, а и за тези по действащия, прекратяването на наказателното дело или оправдателната присъда не са пречка за продължаване на делото за отнемане на имуществото.

Така ВКС постанови възобновяването на прекратеното на две инстанции дело срещу семейството на Бисеров и го върна на СОС.

Междувременно обаче последва неочаквано развитие на второто дело за конфискация за близо 2 млн. лева, по което ответник е и лично Христо Бисеров. То беше прекратено на първа инстанция от Софийския градски съд още преди последните изменения в закона, които не обвързват делото за конфискация с изхода от наказателния процес. През юни обаче състав на Софийския апелативен съд (САС), председателстван от шефката на съда Даниела Дончева, реши, че гласуваните от депутатите промени противоречат на правото на Европейския съюз (ЕС) и така потвърди и на втора инстанция прекратяването на делото. Съдия Дончева, която беше и докладчик по него, написа в определението, че промяната в Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) (според която дори подсъдимият да е оправдан за престъпление или делото срещу него да е прекратено, това не е пречка за производството по конфискация) от 3 януари 2019 г. ясно и недвусмислено противоречи на Директива 2014/42/ЕС за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз.

Затова САС приложи директно директивата, която има преимущество пред националното право, а в нея се казва, че "конфискация означава окончателно отнемане на имущество, постановено от съд във връзка с престъпление". В случая с Бисеров пък престъпление няма, тъй като той беше оправдан за данъчни и валутни престъпления, а обвиненията в пране на пари отпаднаха още преди края на делото.

От застъпеното виждане на САС се възползва Главинков, който чрез управляваната от него "Солари Елов дол" - ответник по второто дело за конфискация в СОС, поиска и то да бъде прекратено.

Пред окръжния съд фирмата е мотивирала позицията си за недопустимост на производството, като се е позовала именно на цитираната от съдия Дончева директива. Така и съдия Генева от СОС е възприела позицията на апелативния съд, за да прекрати повторно делото. Според нея преодоляното от парламента тълкувателно решение на ВКС остава актуално, защото извлича аргументи именно от Директива 2014/42 ЕС, за да постанови, че прекратяването на наказателното дело е абсолютна пречка пред това за конфискация.

"Настоящият състав споделя това становище, защото намира, че е съобразено с принципната позиция и трайната тенденция при тълкуването на законите за т.н. "гражданска конфискация" от ВКС...Въпреки че тълкувателното решение касае отменена правна норма от националното право, то илюстрира дълбокото и обосновано убеждение на съда, тълкуващ закона и унифициращ съдебната практика. По изложените съображения съдът намира, че делото следва да бъде прекратено", се казва в определението на съдия Генева, което антикорупционната комисия може да обжалва пред апелативния съд.