Съдия Маргарита Немска не е разглеждала дело, заведено от съпругата на застреляния Мартин Божанов-Нотариуса - Гергана. Това се казва в позиция на Административния съд в София-град по повод информация на "Антикорупционния фонд" (АКФ), според която жалбата на Божанова срещу отнемането на допуска ѝ до класифицирана информация е била разгледана и уважена от Немска - съпруга на съдружника на покойния Божанов - Емил Писков. 

Информацията на АКФ е озаглавена "СГП Лийкс#6: Съдия Немска е гледала секретното дело за отнетия достъп до класифицирана информация на съпругата на Нотариуса? Бонус: Снимки от апартамента на Писков и Немска в Барселона". От организацията посочват, че се позовават на два независими източника, единият от Софийска градска прокуратура.

В публикацията е публикуван протокол, за който от АКФ казват, че отразява случайния избор на Маргарита Немска за съдия-докладчик по секретно административно дело към Административен съд-София град (АССГ). Според двата независими източника това е секретното дело на Гергана Божанова - съпруга на Мартин Божанов - Нотариуса за отнетия ѝ достъп до класифицирана информация.

Според информацията отнемането на достъпа е станало причина за освобождаването на Божанова от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" към МВР. Делото е разпределено на съдия Маргарита Немска, която се произнася в полза на Божанова. Решението ѝ е потвърдено и от Върховния административен съд. "Предвид секретността на делото документалното потвърждаване на информацията с абсолютна сигурност от страна на АКФ е невъзможно", отбелязва от организацията. 

По повод публикацията от Софийската градска прокуратура излязоха с позиция, в която се казва, че не са предоставяли официална информация относно данните, изложени от АКФ. В позицията се казва още: 

"Във връзка с разследването по досъдебно производство за установяване на престъпна дейност на Мартин Божанов и за проверка на данни, предоставени от ГДБОП-МВР, е изискана информация от Административен съд - София град за образувани административни дела в АССГ със страна Г. Божанова. От предоставената информация от АССГ е видно, че в АССГ има едно образувано дело с жалбоподател Г. Божанова, което е срещу Заповед № 8121К-9226/29.07.2021 г. на министъра на вътрешните работи, с която е прекратено служебното ѝ правоотношение като държавен служител в МВР. Съдия-докладчик по това дело не е съдия М. Немска". 

От СГП посочват и законовата процедура за обжалване на отказ за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация, "с оглед недопускане заблуждаването на обществеността и разпространяването на невярна информация": 

"Процедурата е ясно и точно уредена в Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). Съгласно чл. 62 и сл. ЗЗКИ отказът за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация може да се обжалва пред Държавна комисия по сигурността на информацията (ДКСИ), чието решение подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС). Решението на ВАС е окончателно". 

Законовата компетентност на съда не се определя от "секретността" на делото, за да се твърди, че: "предвид секретността на делото документалното потвърждаване на информацията с абсолютна сигурност на АКФ е невъзможно." Във връзка с това няма как съдия в АССГ да разглежда дело от компетентността на ВАС. Тези факти са видни от самата нормативната уредба, а не се извеждат при запознаване с материали по конкретно секретно дело", съобщават още от прокуратурата.

Преди да стане съдия, Маргарита Немска беше прокурор и бивш говорител на Софийската градска прокуратура. Съпругът ѝ Писков пък е бивш служител на МВР и ДАНС. През 2021 г. той бе заснет в разследване на АКФ "Списък за бърз контрол". Тогава и Божанов говори пред камерата им, представяйки се за консултант по различни въпроси. Според АКФ Немска и съпругът ѝ са собственици на апартамент в Барселона. 

Бившата манекенка Ивайла Бакалова пък твърди, че през 2021 г. от Божанов и хората около него са ѝ искани пари, за да се помогне за освобождаването на на мъжа ѝ Веселин Денков от ареста, задържан по дело на закритата вече Специализирана прокуратура. 

За близостта на двете семейства говорят и справки от граничната полиция, твърдят още от АКФ. Те цитират данни, според които през 2020 г. двете фамилии имат две съвместни излизания и влизания от чужбина.

Гергана Божанова пък е разследващ полицай в ГДБОП, назначена чрез процедура за подбор на външни за системата лица, която по правило не се използва в тази служба, през пролетта на 2021 г. Два месеца по-късно тогавашният шеф на ГДБОП и настоящ министър в оставка Калин Стоянов предлага служебните отношения с Божанова да бъдат прекратени. Основанието му е отказ на Държавната комисия по сигурността на информацията да ѝ издаде допуск до класифицирана информация.

То е постановено след задължителното по закон проучване за надеждност на човека, който ще има достъп до държавни тайни. Божанова е освободена, но подава жалба в съда и са заведени две отделни производства - едното срещу отнемане на достъпа и второ - за освобождаването ѝ от службата, като печели и двете. Към момента обаче не е на работа, защото е в отпуск по майчинство.