Софийският районен съд отмени заповедта за задържане на бившия финансов министър Владислав Горанов. Главна дирекция ''Национална полиция'' е осъдена да заплати на Горанов 490 лева разноски по делото, от които 480 лева адвокатско възнаграждение и 10 лева държавна такса, съобщиха от съда.

От решението става ясно, че на 17 март е бил разпитан премиерът Кирил Петков. Повод е получен доклад от Министерството на финансите за дейността на агенцията за одит на средствата от ЕС и дирекцията ''Национален фонд'' при МФ. Още същия ден вечерта при условията на неотложност е претърсено жилището на Горанов. Там е била издадена и заповедта за задържането му.

 

Със задържането, правата и законните интереси на бившия финансов министър са засегнати в по-голяма степен от необходимото, пишат в решението си магистратите от Софийския районен съд.

Настоящият съдебен състав намира, че в хода на административното производство е допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила, което ограничава правото на защита на оспорващата страна и препятства възможност й адекватно да я организира. Нарушението е свързано с фактическата обосновка на задържането.

"В настоящия случай не става ясно, нито от материалите по преписката, нито се изясни в хода на съдебното заседание, дали и по какъв начин административният орган е имал данни за извършено от жалбоподателя престъпление, доколкото и пред съда такива не бяха представени, заради което задържането безспорно е извършено в нарушение на закона", пишат в решението си районните магистрати.

По отношение на твърденията на Главна дирекция "Национална полиция", че задържането е съобразено с личността на задържания Владислав Горанов и възможността за оказване от негова страна на въздействие върху евентуалните свидетели, които ще бъдат разпитани в хода на наказателното производство съдът ги намира за произволни.

"В случая се касае за неосъждано лице , за което няма данни да е криминално регистрано или да има други регистрирани противоправни прояви, за да бъде ''профилактирано'', чрез задържане", категорични са съдиите.

Решението на Софийския районен съд не е окончателно. То подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд - София-град в 14-дневен срок.