В 264 страници мотиви Специализираният съд изложи аргументите си за присъдата на Десислава Иванчева и съучастниците й. Наказанието на бившата кметица на район "Младост", заместничката й Биляна Петрова и осъдения като посредник Петко Дюлгеров предизвика широка полемика както в залата, така и в обществото. Те получиха съответно 20, 15 и 12 години затвор, а адвокатите им протестираха, че е прекалено тежкo. 

В изнесените днес мотиви съдиите посочват причините за решението си. Те анализират целия процес от първия сигнал, който подава свидетелят Александър Ваклин, през включването на специалните разузнавателни устройства, белязването на парите до арестуването на подсъдимите. 

Съдът приема, че по време на следствието, Десислава Иванчева е била "накърнена" и унижавана. 

 "Това накърняване е в противоречие с чл. 3 и чл.6 ал.2 ЕКЧП - а именно неспазване на забраната за унизително отношение и неспазване на презумпцията за невинност. Следователно то е противоправно. В резултат на това нарушение подсъдимата Иванчева е претърпяла определени неимуществени вреди, изразяващи се в усещане за унижение, осъзнаване на малоценност, срам и възмущение от възприемането ѝ от широката общественост като арестувана, разкриваща толкова мащабна обществена опасност, че да се налага използването на множество служители на различни правоохранителни органи, част от които маскирани", аргументират становището си съдиите.

По думите им презумпцията за невинност е била нарушена и предвид публичността на оковаването на Иванчева с белезници зад гърба ѝ.

"... Тя се е намирала - с такива белезници - повече от четири часа в центъра на столицата на страната, на оживено кръстовище, изложена на погледа на минувачите, но също така е бил заснета от журналисти от различни медии; кадрите са били разпространени в цялата страна и са предизвикали масов интерес. Общото впечатление, което е създадено по този начин, е убеждението у средния зрител, че подсъдимата Иванчева е виновна. Това е драстично нарушение на презумпциата за невинност", обобщават магистратите.  

От мотивите става ясно и че след 19 март 2018 г, предприемачът Александър Ваклин се свързва с разследващите, да се оплаче, че е изнудван.  Те взели решение да продължат с оперативни действия, като приготвят и парична сума, която да бъде белязана, с оглед доказване на предаването ѝ в ръцете на поискалите я.

На 02 април 2018г.  Ваклин предоставя паричната сума от 70 000 евро - една пачка (100 банкноти) по 500 евро и две пачки (200 банкноти) по 100 евро. Тази парична сума била надлежно описана и белязана със специално химическо вещество. От този момент нататък Ваклин носил тази парична сума у себе си при всяка среща, с готовност да я предаде на Петко Дюлгеров, осъден като посредник в искането на подкупа. Тази парична сума била съхранявана от разследващите, като преди съответната среща един от тях ( опоменат като свидетеля Денев в мотивите) я предавал на Ваклин, а след срещата я взимал обратно.

В края на март Ваклин получил СРС и обучение как използва устройствата. Батерията на СРС-тата траела около 4 часа, поради което след всяка среща той връщал устройството обратно и отново го получавал преди предстоящата. Същевременно нито един представител на държавната власт не е дал указания на Александър Ваклин какъв разговор да води с Дюлгеров, с когото имал няколко срещи, както и с  Иванчева и Петрова, с които имал една среща на 13.04.2018 г. Във всеки един от тези случаи Ваклин сам е взимал решение как да води разговорите, какви изявления да прави и какво поведение да има по време на тези разговори.

Магистратите не признават за съдебна грешка в изчисляването на присъдите, за каквато алармира адвокатът на Иванчева - Марин Марковски.

"Но все пак, ако се касае за съдебна грешка, то тя е изцяло в полза на защитата. Следователно, ако е допусната такава евентуална съдебна грешка, то тя е породена от убеждението, че наказанието от 30 години лишаване от свобода се явява прекомерно. А това убеждение е провокирано най-вече от доводите на адв. Марковски, посочени по-горе. Тези доводи, макар и житейски по своя характер и чисто емоционални, без досег с юридическите правила за определяне на наказанието, все пак имаха определена убедителна сила", пише още в мотивите.

В тях се намират и цитати на част от разговорите, за които прокуратурата твърди, че са записвани със СРС-та.