Далеч съм от мисълта, че прехвърлям своите правомощия с разговорите за избор на нов главен прокурор. Това каза президентът Румен Радев по време на кръгла маса на тема „Предстоящ избор на главен прокурор – критерии и обществени очаквания“. На нея държавният глава изслушва позициите на неправителствения сектор и на професионалните организации на юристите в България във връзка с критериите за избор и правомощията на бъдещия обвинител №1.

Радев подчерта, че се води единствено от принципа за разделение на властите, но и не пренебрегва задължението си на края на процеса да подпише указ.

"За мен най-важното е обществото да има фокус върху тези процеси и да има повишено обществено внимание“, каза още президентът.

Румен Радев подчерта, че според него при избора на нов главен прокурор много важен е критерият за независимост и воля за налагане на законността.

Главният прокурор, който ще бъде избран, е натоварен с големи очаквания, предстоят му важни задачи, затова е важно още от старта той да има високо обществено доверие. Важно е обаче и как ще бъде оценена и съдебната независимост от този главен прокурор, защото заедно с неговата смелост и гражданска отговорност това е успехът на неговата бъдеща дейност“, заяви той.

Според президента, проведените от него срещи през месец май с ръководители на органи от системата на съдебната власт и министъра на правосъдието са били ясен сигнал за голямата значимост на това предстоящо събитие.

"Затова е нормално и трябва да има високи обществени очаквания към тази процедура. Обществото трябва да получи гаранции за успешния ѝ ход", коментира Радев.

По време на дискусията Биляна Гяурова от Българския институт за правни инициативи представи данни от представително проучване, направено през февруари сред 1100 пълнолетни граждани, за очакванията им към бъдещия главен прокурор. 65 на сто посочват на първо място да е политически независим, 58 на сто - че не трябва да се поддава на натиск, на следващите места са почтеност, да е добър професионалист, да се ползва с добро име и авторитет. Мнението на близо 60 на сто за най-важната задача пред бъдещия главен прокурор е активната борба с престъпността по високите етажи на властта, на следващите места са да не се допуска прокуратурата да се използва за политически цели и овладяване на битовата престъпност.

Владислав Славов от Съюза на юристите в България заяви, че не трябва да бъде концентрирана толкова власт в ръцете на главния прокурор по силата на действащата конституция. Законите неправилно са изтълкували конституцията и са задали такива правомощия на главния прокурор, смята той. Според него не може един човек да ръководи цялата дейност по наказателното преследване в държавата. Облечен е в прекалено много власт, без да е налице основание в конституцията за това, смята Славов. По думите му не трябва никой да се меси на един прокурор, когато му е възложен даден случай. Може да има инстанционен контрол, както е предвиден, смята Славов. Той уточни, че прокурорът приключва работата с акт, който подлежи на контрол от висшестоящ прокурор или съд и има възможност евентуални неправомерни действия да бъдат поправени. Но когато разследва един случай, трябва да бъде независим и никой от прокуратурата да не може да му влияе, а не да му дават указания или да му изземват случая, коментира Славов.

Калин Калпакчиев, председател на Съюза на съдиите, смята, че за да бъде процедурата плътна, тогава, когато се провеждат избори за висши държавни длъжности, включително за съдебната система, е добре да се изготвят профили на длъжността, какви качества са важни за тази длъжност, смята Калпакчиев. Според него затова трябва да бъде направен анализ на състоянието на прокуратурата в момента - къде са дефицитите, къде има успехи. Дефицитите на прокуратурата до голяма степен ще определят и качествата, необходими на следващия главен прокурор, посочи той. Голямата концентрация на власт в главния прокурор прави този избор по-важен, отколкото трябва да е, и, за да бъде това променено, самият статус, функциите на главния прокурор трябва да бъдат променени, каза Калпакчиев. Той обаче постави въпроса трябва ли да бъдат променени функциите, устройството, компетентността на прокуратурата. Когато решим този въпрос, трябва да отговорим на другия въпрос - как да променим статуса на главния прокурор, за да отговаря на тези променени функции, отбеляза той. Прокуратурата с нейните доста широки функции трябва да бъде преосмислена, допълни Калпакчиев.

Другият важен въпрос според него е за устройството на прокуратурата. Трябва да се търси баланс между централизирания йерархичен модел на прокуратурата, който е полезен и необходим, но трябва да се създадат гаранции за автономността на прокурора да решава по вътрешно убеждение възложените му дела и преписки, коментира той.

Владимир Николов от Асоциацията на прокурорите в България заяви, че огромна част от колегите му са качествени и си вършат работата и отбеляза, че тези усилия трябва да бъдат зачетени. Той смята, че трябва да се постави фокусът върху това да се намери човек, който да носи отговорност.