Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) отложи за следващо заседание назначаването на съдия Даниела Талева за разследващ главния прокурор. Талева бе избрана чрез жребий миналия петък на принципа на случайното разпределение.

По време на дебата Калина Чапкънова каза, че в момента на заседанието има само седем човека, тъй като има хора в отпуск, а и колегията работи в непопълнен състав. Затова е и по-добре точката да бъде отложена.

Според кадровиците темата е особено важна и изисква присъствието на всички членове на ПК. А в момента двама са в отпуск - Светлана Бошнакова и Гергана Мутафова. И.ф. главният прокурор Борислав Сарафов не участва в заседанията, освен това Народното събрание не запълва освободилото се преди години едно място, съобщи "Лекс".

Иначе Комисията за атестирането и конкурсите беше предложила процедурата по назначаването на съдия Талева за прокурор да бъде спряна. Мотивът на комисията беше свързан с допуснатото за разглеждане от Конституционния съд искане на бившия главен прокурор Иван Гешев за обявяване за противоконституционни на редица разпоредби в НПК, една част от които са свързани с въвеждането на механизма за разследване на обвинител №1 и неговите заместници. Посоченото правно основание за спиране на назначението на съдия Талева за прокурор е чл. 54, ал. 1, т. 4 от АПК.

От дебатите днес стана ясно, че членовете на колегията се колебаят как точно да постъпят - дали да подкрепят предложението на КАК за спиране на процедурата по назначаване, или в случая е налице надделяващ държавен и обществен интерес и съответно трябва да приложат чл. 54, ал. 2 от АПК, който дава възможност за продължаване на производството, въпреки очакваното решение на Конституционния съд.

Преди да каже становището си по въпроса, председателят на КАК Огнян Дамянов напомни своята позиция, обявена на заседание на правната комисия в НС през януари по повод предложените законодателни промени, с които да се въведе механизъм за разследване на главния прокурор.

Дамянов посочи, че още тогава е казал, че предлаганите текстове са противоконституционни. Даде пример с правната възможност зам.-председателят на ВКС и ръководител на Наказателната колегия в един извън наказателен процес да дава становища и мнения за това дали даден сигнал е обоснован, за да се предположи, че в него се съдържа достатъчно основание за извършено престъпление. "А той е задължен, защото с негов акт се определя дали процедурата ще продължи по новия механизъм и разследването ще се извърши от колега съдия, който е назначен за прокурор във ВКП, или ще тръгне по общия ред. Заместник-председателят на ВКС г-жа Лада Паунова, в чийто професионализъм нямам никакви съмнения, посочва реда и органите, които ще извършват разследването. И този акт не подлежи на никакъв контрол. Не ми е известен акт с такива последици, в каквото и да е производство, който да не подлежи на инстанционен контрол. Т.е. съдия - зам.-председател на ВКС извършва преценка в една извънпроцесуална дейност и определя еднолично дали и кои да са органите, които да извършат проверка по сигналите", изтъкна Дамянов.

Според него противоконституционна е и разпоредбата на чл. 30, ал. 5, т. 21 от Закона за съдебната власт, която задължава Прокурорската колегия да назначи определения на случаен принцип съдия за прокурор във ВКП. "Разпоредбата в закона не ни дава възможност за преценка и проверка на качествата на кандидата. Нормата е императивна и ние без преценка сме длъжни да го назначим", посочи Дамянов.

В тази връзка той цитира решение №6 от 2021 г. на КС по повод кариерните бонуси за членовете на съвета, в което се казва, че съществена гаранция за независимостта на съдебната власт е правото ѝ сама да назначава, премества и освобождава магистрати и за тази цел е създаден ВСС, като специфичен орган, който самостоятелно да определя кадровата политика в съдебната система.

"Част от депутатите по един твърде нелюбезен начин ме обвиниха тогава, че съм защитавал някакъв свой началник. Не защитавам никого, само правовия ред, както аз го виждам. Аз поддържам същата позиция, а сега няма главен прокурор", изтъкна Дамянов.

После посочи, че пред ПК на ВСС стоят две възможности - да спре процедурата по назначаване, или да назначи съдия Талева за прокурор.

"До миналата седмица имах по различно мнение. Но и до днес имам съмнения дали да се спре процедурата, или поради наличието на преобладаващ обществен интерес тя трябва да продължи", сподели Дамянов.

Той напомни на колегите си, че решението за спиране се взема с обикновено мнозинство, т.е. при присъстващи днес седем кадровици, са достатъчни четири гласа. Но пък решението за назначаване се взема с 50% плюс един от всички членове на колегията, т.е. необходими са шест гласа.

Според Калина Чапкънова, тъй като въпросът е важен, дебатът трябва да се проведе в присъствието на целия състав на ПК. Тя застъпи позицията, че в случая са налице особено важни обществени интереси и би следвало процедурата да продължи.

"В случая би могло да се приеме наличието на изключителна обществена значимост, защото ако не се даде възможност процедурата да започне, тогава биха могли да се застрашат определени обществени интереси", каза тя и даде пример - възможността хората бързо и своевременно да бъдат уведомени за резултата от казуса, което може да стане само посредством или чрез извършването на проверка и със способите, които са предвидени в закона, а не чрез медийни публикации.

Чапкънова допълни, че обществената значимост може да се изведе и от доклада за върховенството на правото на Европейската комисия, публикуван миналата седмица, в който е отделено специално място на законовите изменения, с които се въвежда механизъм за разследване на главния прокурор и неговите заместници. Калина Чапкънова посочи, че това е дългогодишен ангажимент на страната, както и по Плана за възстановяване и устойчивост.

"Народното събрание е изпълнило ангажимента си, а от нас се изисква да задвижим този механизъм", изтъкна Чапкънова. Тя обаче заяви, че не е удачно това да се случи днес поради отсъствието на двама членове на ПК на ВСС. "Трябва да осигурим максимална възможност за участие на всички наши колеги и да вземем отношение по въпроса", посочи Чапкънова.

"Аз съм силно раздвоен какво да е решението. От една страна споделям доводите на КАК. Но от друга съм съгласен и с аргументите на г-жа Чапкънова. Ако се наложи да гласувам, бих подкрепил назначаването на съдия Талева за прокурор. Но ще се присъединя към предложението на г-жа Чапкънова за отлагане, защото действително трябва да сме в пълен състав, когато решаваме този въпрос", каза на свой ред Йордан Стоев.

"По-лесното решение е да назначим колегата Талева. Аз също имам известни съмнения и колебания, мнението ми се промени след заседанието на Пленума на ВСС миналия четвъртък. Безспорно е, че сме в намален състав, което на свой ред улеснява решението за спиране на процедурата. По-честно е да сме в пълен състав. 14 години не беше приет този механизъм. Сега, с 4-5 дни Прокурорската колегия няма да нанесе фрапантни щети, които да не могат да бъдат отстранени", добави Дамянов.

Единствено Стефан Петров заяви, че подкрепя предложението на КАК за спиране на процедурата, но допълни, че ще гласува за отлагане на въпроса.

Така единодушно ПК на ВСС реши да се занимае с казуса на следващо заседание.