Ръководителят на Специализираната прокуратура Валентина Маджарова е на работно посещение в Брюксел по покана на български представители в Европейския парламент, събщават от държавноото обвинение.

"На 27.06.2022 г. прокурор Маджарова проведе първа работна среща с г-н Йерон Ленарс, координатор на Европейската народна партия в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) към ЕП. Тема на разговора бе закриването на специализираното правосъдие в Република България и настъпващите от това последици, най-вече за противодействието на организираната престъпност, корупцията и тероризма в национален и международен план.

На срещата ръководителят на Специализираната прокуратура припомни заключенията на Осмата среща на Постоянната конференция на прокурорите от 12 държави, работещи срещу организираната престъпност, корупцията и тероризма, състояла се на 28.04.2022 г. Те бяха формулирани в обща Декларация на участниците във форума, изпратена до Комисията LIBE и другите европейски институции, имащи отношение към сферата правосъдие.

Изтъкнато бе становището, че закриването на специализираното правосъдие в страната противоречи на препоръките на ЕС, на принципите, насърчавани от Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност, както и на възгледите на професионалните прокурорски асоциации. Закриването на специализираните прокуратури (СП и АСП), имащи компетенции на територията на цялата страна и извън нея, ще върне работата на прокуратурата в 2011 г., ще заличи градената с години специализация - в т.ч. с помощта на най-опитни магистрати от Европа и САЩ, ще обезсмисли натрупания опит и ще наруши ритъма на международното сътрудничество с партньорските институции от ЕС", съобщиха от прокуратурата.