"България благодари на ЕК за този доклад, който прави преглед на прилагането на принципа на върховенството на правото. Докладът е положителен, обективен, ясно очертаващ постигнатите резултати от сътрудничеството с ЕК". Това заяви новият правосъден министър Десислава Ахладова във връзка с доклад на ЕК по новия механизъм за върховенството на закон, представен днес.

Тя каза това в отговор на тълкуванията, че в документа Брюксел ни критикува за корупцията и липсата на присъди по високите етажи на властта, липсата на прозрачност при собствеността на медиите и хода на процедурата по отчетността на главния прокурор.

"ЕК акцентира върху сфери, приоритетно насочени да гарантират върховенството на правото в ЕС, тези области съвпадат с приоритетите на правителството. ЕК на първо място приветства реформата на антикорупционното законодателство и институционалната рамка в България, която доведе до подобрено сътрудничество", добави Ахладова.

По думите й докладът изрично посочва, че в началото на годината бяха инициирани серия от разследвания по високите етажи на властта, като в някои от случаите бяха повдигнати обвинения.

"ЕК акцентира върху усилията на българското правителството за борба с корупцията, консолидираната законодателна рамка и дейността на специализираните структури, както и в съдебната власт, които свидетелстват за решимостта на българските институции за справяне с проблема с корупцията", изтъкна министърът.

"В резултат на доброто взаимодействие между органите на съдебната и изпълнителната власт бяха предприети различни действия по наказателно преследване срещу голям брой лица, заемащи висши държавни длъжности за извършени от тях корупционни престъпления - става въпрос за министри, зам.-министри, народни представители, кметове на общини и райони", добави Ахладова.

Тя заяви, че по тези дела се работи много активно с Германия и Италия.

Според нея ЕК положително оценява работата на административните съдилища, като подчертава, че през последните години намалява времето за разглеждане на административните дела. И посочва, че по отношение на дължината на производствата пред ВКС България е на едно от челните места, подчерта наследничката на Данаил Кирилов на поста.

"Относно правомощията и уредбата на специалния прокурор ще се чака становище на Венецианската комисия по внесените законопроекти за изменение на НПК и Закона за съдебната власт. Работата по промените в Конституцията също ще бъде изчакано становище на Венецианската комисия", съобщи Десислава Ахладова.