Поредно дисциплинарно производство срещу Йорданка Ваклева от Софийския районен съд (СРС) беше образувано днес от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Предложението за това бе отправено от председателя на СРС Александър Ангелов, съобщи "Лекс".

Ваклева не за първи път е предложена за наказание. През април 2017 г. колегията я наказа с понижаване на заплатата с 20% за една година, защото бавела изписването на делата си.

Два месеца по-късно тогавашният председател на Софийския градски съд Калоян Топалов поиска нейното уволнение заради драстични забавяния. Пропуските в работата на Ваклева бяха открити при проверка на Инспектората към ВСС.

От обобщената информация става ясно, че към януари 2017 г. тя е имала над 240 дела с просрочени решения без постановен съдебен акт, като по някои от тях забавянето достигало 5 години. Извършената от Инспектората на ВСС проверка по срочната книга на съдия Ваклева установила и несъответствие в датите на съдебните актове, което предизвикало съмнение за антидатиране при обявяването им. Така се създавали и неясноти за действителната дата на съдебния акт и сроковете за оспорването му. Нещо повече, имало и подадено заявление в Европейския съд по правата на човека в Страсбург във връзка със забавено производство по дело на доклад на съдия Ваклева. Дисциплинарното производство по това предложение на Топалов все още не е приключено.

Същевременно днес колегията не наказа друг съдия от СРС, също предложен за наказание от Топалов през лятото на миналата година. Става дума за Иванка Митева, като бившият шеф на градския съд поиска тя да бъде санкционирана с намаляване на заплатата с 20% за една година също заради забавени дела. Днес кадровият орган прекрати производството, защото е изтекъл 6-месечният давностен срок за образуване на дисциплинарно дело от откриване на нарушението.

Също така днес колегията отмени решението си от миналата седмица, с което върна част от материалите срещу съдия Даниела Тошева от СРС на шефа на съда Александър Ангелов, за да я накаже той със забележка за забавянето на над 100 дела. След възражение на двама от кадровиците самата колегия наложи наказание "забележка" на Тошева.