Решението на Конституционния съд по отношение на Истанбулската конвенция не е изненадващо. Това заяви в интервю за предаването "Хоризонт за вас" по БНР бившият конституционен съдия Пламен Киров.

"Конституционният съд по един много достоен начин изпълни основната си функция - да бъде пазител на основния закон, да гарантира върховенството на Конституцията и българската конституционна идентичност. Конституционният съд констатира, че има разлика в категориите, в правните понятия и че възприемането от страна на Народното събрание на конвенцията в този ѝ вид би довело до една изключителна нестабилност, правна несигурност. Българската конституция, не само тя, но и Търновската конституция, въз основа на православната традиция стъпват на разбирането, че пол - като правно понятие, означава биологичният пол на лицата. В тази връзка пол може да бъде или мъжки, или женски. Цялата Конституция е изградена на тази основа. В член 46, когато се говори за брака, просто се казва, че това е доброволен съюз между мъж и жена", заяви Киров.

Бившият конституционен съдия продължи с още няколко важни детайла: "Самата конвенция в своето заглавие и в основните формулирани цели стъпва на разбирането за биологичния пол, но по-нататък - в член 3 и в член 4, вече отстоява едно друго разбиране за пола, надгражда над биологичното понятие за пол. Терминът "джендър", който е преведен на български като социален пол, в член 4 говори за идентичност, основана на пола, което се разминава с разбирането на нашия конституционен законодател и това как е построена самата система на Конституцията и на действащото българско законодателство".

Киров добави още, че ако конвенцията беше стъпила на разбирането, което Конституцията на Република България е възприела, че полът е мъжки и женски, тя би постигнала целите си: "А каква е основната цел на Конвенцията? Целта е да играе ролята на превенция и борба с насилието над жени. Тя обаче възприема едни правни понятия, които са непознати за нашата правна система. Според нашето законодателство половата идентификация не може да бъде личен избор".