Върховният касационен съд потвърди 4-годишната присъда на британеца Мейсън Кристофър, който уби 18-годишния абитуриент Емил Ботев в София. Днес - точно четири години след кървавото убийство, върховните магистрати постановиха окончателното наказание за чужденеца.

Абитуриентът бе наръган смъртоносно от Кристофър малко след 23 ч. на 10 юни 2014 г. на бул. "Самоковско шосе" в столичния кв. "Горубляне". Убийството стана след свада между две компании. Англичанинът е наръгал младежа три пъти с нож в сърцето и корема. Мейсън Кристофър е със статут на постоянно пребиваващ у нас. Има присъда за футболно хулиганство в Англия.

По време на 4-годишното гледане на делото Мейсън Кристофър неизменно твърдеше, че е действал при неизбежна отбрана.

Софийският градски съд му повярва и изненадващо за всички промени обвинението от умишлено убийство в убийство при неизбежна самоотбрана, като осъди англичанина на 4 години затвор. След това присъдата бе потвърждавана от останалите съдебни инстанции. На родителите на Емил - Силвия и Данаил Ботеви беше присъдено обезщетение от по 100 000 лева. 

По отношение на посочените в жалбите съществени процесуални нарушения тричленният състав на Върховния касационен съд приема, че доказателствената дейност на въззивния състав е напълно съобразена с дадените от предходните състави на ВКС указания. Съдът е проявил необходимата процесуална активност относно провеждане на разпити на ключови за делото свидетели, на вещи лица, изготвили съдебно-психиатричната и психологична експертиза; приел е и тройно съдебно-медицинско експертно заключение във връзка с броя, вида и характера на телесните увреждания на пострадалия, механизма на причиняването им, взаимното положение на телата на извършителя и потърпевшия, както и възможността последният да извършва активни движения след нанасяне на отделните наранявания.

Въззивният съд е формирал законосъобразен извод относно фактологията, установяваща авторството на извършеното деяние, и е изложил съответни мотиви.

По отношение на оплакването за нарушение на материалния закон съдебният състав на ВКС напомня, че във връзка с приложението на института на неизбежната отбрана е налице константна съдебна практика, която въззивният съд е съобразил изцяло.

В мотивите на оспорваното решение се съдържа обстойно изложение относно предприетото по отношение на подсъдимия нападение, противоправната природа на същото, необходимостта и законосъобразността на реализираните от него действия по самоотбрана в съпоставка с интензитета и характера на нападението.

Върховните съдии приемат напълно изложената от апелативните си колеги аргументация относно приложението на закона. В мотивите им пише, че поведението на подсъдимия при нанасяне на телесните увреди в уязвими части на тялото е било умишлено, както твърди частното обвинение, но това не води до оспорване приложението на чл. 119 от НК (убийство при превишаване на пределите на неизбежната отбрана).

Тази разпоредба позволява наличие на умисъл на действията при осъществяване на активна защита срещу непосредствено противоправно нападение, в конкретния случай срещу личността на дееца.

По отношение на оплакването за явна несправедливост на наложеното наказание съдебният състав на ВКС приема, че доводът за наложеното наказание, развит в жалбите на частните обвинители, е с оглед оспорване на квалификацията на деянието на фона на предявено единствено искане за осъждане на Мейсън Кристофър за извършено от него убийство.

В такъв план са разсъжденията по жалбите относно лошата личностна характеристика на дееца и носения от него нож, който не можело да се приеме за ползване само при необходимост.

В съдебното решение пише, че липсва самостоятелно посочено касационно основание за явна несправедливост на наложеното наказание, което да бъде обмисляно с оглед приетата квалификация за убийство при неизбежна отбрана.

Решението на ВКС е окончателно, като са предприети действия за изпълнение на наложеното на Мейсън Кристофър наказание.