Началникът на Областната служба "Изпълнение на наказанията"-София уведоми с писмо председателя на Специализирания наказателен съд, че към настоящия момент съществува техническа невъзможност за прилагане на мониторинг с електронни гривни по отношение на Десислава Иванчева, Биляна Петрова и Петко Дюлгеров, които са с наложена мярка за неотклонение "домашен арест".

В определението си от 19 декември съдия Иво Хинов, който за трети път постановява освобождаването на тримата, записа, че Иванчева, Петрова и Дюлгеров може да напуснат ареста, но домашният им арест трябва да се контролира с гривни. Той обаче отложи изпълнението на решението си с три дни.

Системата за електронно наблюдение, която трябва да бъде внедрена по проект "Модернизиране на пенитенциарната система в България", финансиран по Оперативна програма "Добро управление", все още не е пусната в реална експлоатация с въвеждане на реални правонарушители в нея, тъй като в момента се реализират допълнителни поддейности, пряко свързани с внедряването на Системата за електронно наблюдение, пише в писмото си началникът на Областната служба "Изпълнение на наказанията".

Десислава Иванчева, Биляна Петрова и Петко Дюлгеров трябва да излязат от ареста утре в 12 часа. Дали това ще се случи обаче не е ясно.