Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) отказа да образува дисциплинарно производство срещу председателя на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) Георги Ушев. Решението беше взето с 9 срещу само 1 глас.

Предложението за образуване на дисциплинарка беше на шефа на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов. В него се казва, че Ушев е допуснал две нарушения, свързани с проверката, която по разпореждане на Панов трима върховни съдии извършиха в АСНС по делата за мерките за неотклонение на бившата кметица на "Младост" Десислава Иванчева, заместничката ѝ Биляна Петрова и предшественика ѝ Петко Дюлгеров. Според шефа на ВКС Ушев е допуснал "безпрецедентно накърняване на основната роля на съда на независим и безпристрастен арбитър за осъществяване на правораздавателната дейност при спазване на принципите на справедливост и точно прилагане на законите спрямо всички страни в процеса", припомня "Лекс".

През декември миналата година зам.-председателката на ВКС Галина Захарова и колегите ѝ от Наказателната колегия Капка Костова и Галина Тонева излязоха с доклад, в който констатираха, че АСНС е нарушил Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Това е станало, когато спешно беше спряно изпълнението на определение на съдия Иво Хинов от Спецсъда, с което на 16 ноември 2018 г. той замени постоянното задържане на Иванчева и Петрова с "домашен арест".

От доклада стана ясно, че заседанието на 16 ноември, в което Хинов е изменил мерките на двете подсъдими, е завършило малко преди обяд. По-малко от час след това вече е постъпил протест с особено искане за спиране на изпълнението. Около 13,30 ч. самият Ушев  "посетил съдия Иво Хинов", като го уведомил за необходимостта "особеното" искане да се администрира "възможно най-бързо" и да се изпрати на Апелативния спецсъд с оглед спешността на исканото произнасяне.

Именно това "посещение" на Ушев е първото нарушение, заради което Панов го предлага за наказание. 

"Извън кръга на своите служебни правомощия като административен ръководител на по-горестоящ съд Георги Ушев е дал устно разпореждане на съдия от по-долустоящ съд, да извърши фактически и правни действия по посоченото дело, които не съответстват на нормативни разпоредби, нито на установена съдебна практика. Това поведение като административен ръководител на по-горестоящ съд представлява намеса в работата на съдия от по-долустоящ съд, която не се основава на законови правомощия, включително такива, касаещи администрирането на делата и жалбите или протестите. Последното е особено значимо като се отчетат конкретните обстоятелства, а именно, че в случая не се установява бездействие от страна на докладчика по делото, нито забавено или несвоевременно извършване на дължимите процесуални действия (по изготвяне на протокола от съдебното заседание, подписването му и т. н.), нито по администрирането на постъпилия протест и съдържащото се в него искане по чл. 343 НПК", заяви тогава Панов.

Второто нарушение, заради което той поиска наказание за Ушев, беше неизпълнение на други служебни задължения.

През януари Лозан Панов сезира по казуса и Прокурорската колегия на ВСС. Той поиска тя да вземе становище по писмото на четирима прокурори до Георги Ушев, в което го призоваха да не предоставя делото срещу Иванчева и Петрова на проверяващите върховни съдии, докато мярката на двете не бъде разгледана по същество от въззивната инстанция. Колегията прие, че това не представлява опит за институционално въздействие върху съда и намеса в съдебната независимост, а целта на четиримата обвинители не е била да осуетят проверката в АСНС.