Личните данни на съдия бяха публикувани в интернет след гаф на Инспектората на Висшия съдебен съвет. Става дума за Мирослава Тодорова. ЕГН, номер на лична карта, адрес, телефон и данни за семейството на магистрата ссе виждат ясно в имуществената декларация на Тодорова, както и тези на съпруга ѝ и на непълнолетното ѝ дете.

Според Закона за съдебната власт имуществените декларации на магистратите се публикуват на сайта на ИВСС, но с изричното условие, че това става "при спазване на изискванията за защита на личните данни".

Файлът с годишната имотна декларация на Тодорова е бил качен в системата на инспектората без да бъдат заличени личните данни. Той е наименуван по нейните три имена, дата на подаване (15 май 2019) и допълнителното "уточнение" "NE SE CHISTIIIIIIIIIIII". Цялото съдържание на документа, без да бъдат заличени личните данни на подателя, е качето неизчистено. 

Според информацията на вестник "Капитал" нито една от останалите 4406 декларации на съдии, прокурори и следователи не е маркирана с подобна отметка.

Очаква се Комисията за защита на личните данни да направи проверка по случая, а Инспекторатът на ВСС (ИВСС) е свалил документа и е затворил достъпа до всички останали декларации на магистрати.

Ето как от ИВСС коментираха случилото се:

Във връзка с публикуването на сайта на Инспектората към ВСС на незаличена информация относно данните в имуществената декларация на съдия Мирослава Тодорова, уточняваме, че е допуснат пропуск, като и е публикуван работният файл на декларацията, а не окончателният му вариант със заличените данни. По тази причина и името на файла е в работен вариант.

След получаване на сигнала за незаличени данни за съдия Тодорова, незабавно е спрян достъпът до Регистъра на имотните декларации на магистратите на сайта на ИВСС.

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа (GDPR) от 27 април 2016 г. и Закона за защита на личните данни предстои да бъдат уведомени Комисията за защита на личните данни и съдия Мирослава Тодорова в законовите срокове, подчертават от институцията, ръководена от главния съдебен инспектор Теодора Точкова.

"Инспекторатът е взел всички административни мерки за установяване на причината за допуснатия пропуск. Извършва се и проверка и в зависимост от резултатите от нея, ще се предприемат съответните действия", обясняват още от институцията.

Коментар направиха и от Върховния касационен съд. Председателят на ВКС поиска на заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да бъде поканен и изслушан главния инспектор на Инспектората на Висшия съдебен съвет. Главният инспектор следва да изясни обстоятелствата по случая за допуснатото нарушение - неспазване на изискванията на Закона за личните данни спрямо магистрат, както и може ли да се търси тенденциозност в заглавието на файла с декларацията на съдия Мирослава Тодорова, съобщават от ВКС.