Конституционният съд единодушно допусна за разглеждане по същество искането на 49 народни представители от 49-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение по Предложение за произвеждане на национален референдум, внесено от Инициативен комитет на 7 април 2023 г. в Народното събрание, прието от Народното събрание на 07.07.2023 г. , става известно от сайта на съда.

На заседанието присъстваха десет конституционни съдии.

Жалбата е подписана от 49 народни представители. Освен цялата парламентарна група на "Възраждане", се е подписала и тази на "Има такъв народ" (ИТН), както и независимият депутат Радостин Василев, каза Костадин Костадинов.

Тя е за установяване на противоконституционност на решението на Народното събрание за отказ от произвеждане на национален референдум с въпрос: "Съгласни ли сте българският лев да бъде единствена официална валута в България до 2043 година?"

Докладчик по делото е съдия Соня Янкулова.

На 7 юли парламентът отхвърли предложението за произвеждане на национален референдум с въпрос "Съгласни ли сте българският лев да бъде единствена официална валута в България до 2043 година?".

В подкрепа на допитването гласуваха 68 народни представители, 98 бяха "против" и 46-ма се въздържаха.

Конституционният съд отказа да тълкува Конституцията специално за изтеклия мандат на ВСС

Конституционният съд единодушно отклони искането на главния прокурор за задължително тълкуване на чл. 130, ал. 4, изречение първо от Конституцията и искането на тричленен състав на Върховния административен съд за задължително тълкуване на чл. 130 от Конституцията и прекрати производството по конституционното дело, става известно от сайта на съда.

Искането е свързано с изтеклия мандата на Висшия съдебен съвет и е отправено от Иван Гешев, преди да бъде освободен от длъжността главен прокурор.

В искането се поставят три основни въпроса. Два от тях са: прекратяват ли се функциите на съвета с изтичане на мандата му и допустимо ли е да се формира нов с избраните през 2022 г. членове от професионалната квота на съдиите и прокурорите заедно с членовете по право - председателите на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) и главния прокурор.

Третият въпрос е: конституционно допустимо ли е Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да взема решения по отношение на председателите на ВКС, ВАС, главния прокурор и другите административни ръководители в органите на съдебната власт.