Върховният касационен съд определи делото срещу Георги Георгиев, обвинен за нанасянето на рани с макетен нож на Дебора Михайлова и отправяне на закани за убийство, да се гледа от Районния съд в Пловдив. 

Определението е окончателно, а причината делото да се гледа в друг съд, а не в Районния в Стара Загора е, че всеки един от съдиите от състава след определянето му за докладчик, чрез системата за случайно разпределение, си направи отвод.

Съдебният състав на ВКС е приел, че са налице предпоставки за определяне на друг равен по степен съд, който да разгледа делото. 

Настоящият състав, като съобрази, че страните имат право на разглеждане на делото от независим и безпристрастен съд, прие, че е налице необходимост от промяна на подсъдността. Делото следва да се разгледа от Районен съд - Пловдив, който не само е териториално близо до Районен съд - Стара Загора, но и се намира в друг съдебен район, посочват от съда. 

Наред с това, промяната в подсъдността и изпращането на делото за разглеждане от Районен съд - Пловдив няма да доведе до необосновано завишаване на разходите и няма да препятства достъпа на страните, свидетелите и експертите до участие в производството, се казва още в мотивите. 

Случаят с обезобразяването на Дебора Михайлова от миналото лято потресе цяла България и стана повод за многохилядни протести в редица градове у нас с настояване за справедлив процес срещу обвиняемия и по-строги наказания в случаи на домашно насилие.