За хаос в съдебната система предупреждават ръководителите на прокуратурите у нас, ако срокът за закриването на спецправосъдието не бъде удължен. В момента ВСС изслушва седем ръководителите на държавните обвинения във връзка с заложените промени в Закона за съдебната власт, според които спецпрокуратурата и спецсъдът ще бъдат трябва да бъдат закрити през лятото.

"Това, което предстои, е юридическа катастрофа. Всички важни дела ще бъдат унищожени след въвеждането на промените в Закона за съдебната власт", заяви главният прокурор Иван Гешев.

Обвинител номер едно определи като "семинарно упражнение в първи курс" заложените промени. Той посочва, че отговорността за закриването на спецправосъдието е на изпълнителната власт.

Ръководителите на двете спецпрокуратури, двете военни прокуратури в София, районната, градската и апелативната прокуратура се опасяват от "буксуване" на дела. Неяснота има и около висящите изпълнителни преписки.

Снимка: БНТ

"Закриването на институцията само по себе си не е лош факт, но има лошо уреждане на някои въпроси. Налице е противоречие с конвенцията на ООН за борба са трансграничната престъпност, както и с текстове в националното законодателство", заяви ръководителят на Специализираната прокуратура Валентина Маджарова пред пленума на ВСС.

Неуреден е въпросът с прекратените преписки, защото няма да има съд, пред който това решение може да бъде обжалвано, посочи Маджарова.

По думите й в момента в спецпрокуратурата има стотици преписки и висящи разследвания. По част от тях са назначени експертизи. Някои трябва да поеме отговорност какво ще стане с тях, защото прокурорът може да не успее да се запознае с доказателствата до 28 юли, за да реши преписката, каза още ръководителят на спецпрокуратурата.

Тя отчете, че в последния месец има над 120 нови казуса, което означава, че спецпрокуратурата продължава да получава сигнали.

"И това ще продължи до последния ден. Не е ясно кой ще се произнесе по тези документи в последния ден на работа на институцията и след него", отбеляза Маджарова.

Създава се правна несигурност. Освен това в момента имаме над 50 случая с европейски заповеди за разследване, по част от тях вече има приложени специални разузнавателни средства, посочи тя.

На заседанието на пленума на кадровия орган са поканени началниците на двете спецпрокуратури, двете военни прокуратури в София, районната, градската и апелативната прокуратура в столицата. В писмо до прокурорската колегия са поставени въпроси относно изпращането на неприключилите досъдебни производства и преписки по подсъдност на съответните прокуратури в съответния срок.

Обвинителите искат отговор на въпроса какъв следва да бъде подходът към нерешените досъдебни производства и преписки, също така относно архивите, висящите Европейски заповеди и молбите за правна помощ.

"Проблемите се изразяват в това, че считано от 27 юли, ако законът не бъде променен, ще бъдат блокирани всички дела, по които работим в момента, тъй като до този момент всички магистрати и съдебни служители ще бъдат преназначени. След изтичане на този тримесечен срок имаме седемдневен срок да предадем всички дела и преписки. На практика ще се окаже така, че няма да има нито административни ръководители, нито магистрати, нито съдебни служители, които да извършат тази дейност. Единственият начин да се разреши този проблем е да се удължи срокът, в коийто спецорганите да бъдат закрити", посочи на изслушването пред ВСС и Ивайло Ангелов - административен ръководител на Апелативната специализирана прокуратура.

Магистратите предлагат буферен период от 6 месеца за завършване и предаване на всички дела, започнати в в спецправосъдието.

Изслушването продължава.

Правосъдният министър Надежда Йорданова вече обяви, че закриването на спецправосъдието влиза в сила от началото на юли.