Спецпрокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу бившия зам.-кмета на Столична община Евгени Крусев, който завеждаше ресора "Транспорт и транспортни комуникации". Преди дни зам.-главният прокурор Иван Гешев обяви, че той отива на съд, а днес беше публикуван и обвинителният акт.

Крусев е предаден на съд за това, че в периода от 27 юни до 05 декември 2018 г., в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, е нарушил служебните си задължения по Закона за обществените поръчки, както и задълженията, възложени му със Заповед на кмета на Столична община, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение. Той предприел действия за съществено изменение на сключения договор с "Джи Пи Груп" АД за обществена поръчка (обявена с Решение № СОА17-РД93-157 от 08 август 2017 г.) а именно: промяна в носещата конструкция на трамвайния релсов път с контактна и кабелна мрежа по улица "Алабин" и улица "Граф Игнатиев" (1 225,55 метра) с нов тип напречен профил, включващ околорелсова еластична виброизолационна система в съчетание с носеща конструкция от типа "плаваща плоча".

С това е набавил облага за "Джи Пи Груп" и допринесъл за значителни вредни последици за Столична община от заплатени на дружеството строително-монтажни работи на завишени цени в размер на 621 194,01 лева с ДДС, както и заплатени неизпълнени количества и обеми строително-монтажни работи в размер на 298 669,54 лева с ДДС - или общо 919 863,55 лева с ДДС. Така са създадени условия за финансови корекции на основание чл.70, ал.1, т.10 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Първоначалното обаче прокуратурата твърдеше, че щетите са за над 5 милиона.

Завишените цени в полза на "Джи Пи Груп" се определят от разликата в офертната цена на обществената поръчка на спечелилия и класирания на второ място участник, който предложил същата подложка на релсовия път, положена при изграждане на трасето. Дружеството "ПСТ градска среда зона 2" ДЗЗД предложило цена от 5 072 233,22 лв. без ДДС (6 086 679,87 лева с ДДС), а "Трейс РВП" ДЗЗД - 4 846 490,15 лв. без ДДС (5 818 788,18 лева с ДДС. Офертната цена на "Джи Пи Груп" АД била по-висока с 517 661,69 лв. без ДДС (621 194,01 лева с ДДС) спрямо тази на "ПСТ градска среда зона 2" ДЗЗД и със 743 404,75 лв. с ДДС спрямо офертата на "Трейс РВП" ДЗЗД, уточниха от обвинението.

Наред с това, съгласно изменението на проекта, в кривата на ул. "Алабин" и ул. "Граф Игнатиев" били положени 144 м обикновени релси Ri60(60R1), а не предвидените в договора за обществена поръчка - тип "60R2 - 290GHT, съгласно БДС EN 14811". Те били актувани, отчетени като изпълнени и платени на изпълнителя два пъти с два протокола - веднъж с цялото количество релси от 4960 метра, и веднъж с друг протокол. Така общината е била ощетена с още 21 707,14 лв с ДДС от невложени при строително-монтажните работи 144 м. обикновени релси.

Според обвинението Евгени Крусев е съзнавал противоправността и наказуемостта на деянието си. Знаел е, че нарушава нормативните изисквания за изменение на обществени поръчки и възложените му с длъжностна характеристика и заповед задължения. Неправомерно е създал облагодетелстващи условия на конкретен правен субект при участието му в процедурата по избор на изпълнител, довели до отстраняване на участник, в резултат на предложен различен вид конструкция при изработване на виброизолационна система.

Евгени Крусев, който подаде оставка след като му повдигнаха обвинение, е с мярка за нeотклонение "Подписка" и наложена забрана да напуска страната. Предстои Специализиваният наказателен съд да насрочи дата за разпоредително заседание по делото.