Бившият министър на земеделието от ГЕРБ Десислава Танева отговори на Асен Василев, който по-рано днес заяви, че коалиционният кабинет на ПП е прекъснал практиката субсидии да се дават на "20-30 едри земевладелци и зорлем да си създадем една класа от робовладелци".

Танева окачестви изказването на бившия вицепремиер като "лъжа" и написа, че ще го обори с факти.

По думите й, таван на директните плащания в 1-ви стълб е въведен от правителството на ГЕРБ през 2014 година, когато такъв таван не беше задължителен по ЕС Регламент. Според бившия министър на земеделието, тогава България е била една от 5-те страни членки, която го е въвела.

Десислава Танева цитира и закона: "Справка: ЗПЗП Чл. 43а. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) (1) Плащанията, които се отпускат на земеделски стопани по СЕПП, се намаляват с 5 на сто за онази част от сумата, която надвишава левовата равностойност на 150 000 евро за съответната година.

(2) Не се извършват плащания по СЕПП, които надвишават левовата равностойност на 300 000 евро за съответната година".

След това бившият министър допълва: 

  1. Тогава през 2014 год. отново правителството на ГЕРБ въведохме за първи път и т.нар. обвързана подкрепа за чувствителните сектори и то в максимален процент по Регламент (13+2) - плодове, зеленчуци, животни, което стана възможно по наша инициатива и червена линия в преговорите за ОСП за период 2014-2021.
  2. Националното съфинансиране в размер на 60% се прие като политическо решение през 2022 година за Програмен период 2021-2027 (който още изобщо не е стартирал). Но то касае само Програмата за развитие на селските райони, т.е. проектите по различни инвестиционни и др.мерки, а не площното подпомагане на сектори плодове, зеленчуци, месо и мляко в обхвата на директните плащания. Това увеличение на практика компенсира намалението на европейското финансиране вследствие приетата многогодишна финансова рамка за програмен период 2021-2027. Или средствата за земеделските стопани остават в същия порядък като изтеклия програмен период.
  3. Само напомням, че сме на прага на втора нулева година по прилагане на ОСП поради "Промяната" все още нямаме одобрен Стратегически план 2021-2027 от Европейската Комисия.
  4. Също така напомням, че субсидиите на площ в земеделието се разпределят НЕ по национално решение, а по европейско законодателство: РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1306/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета. Съгласно него сме използвали всички възможности за дял от общия бюджет в подкрепа на чувствителните сектори - плодове, зеленчуци и животновъдство. Получатели на подкрепа по площ и мерки са в порядъка на 55 000 земеделски стопани.

Когато претендираш за властта, дори за министър-председател на правителство на Промяната е безкрайно цинично към една огромна земеделска общност да изречеш толкова лъжи в една среща. Ако беше поредния анимационен клип от предизборната кампания на Промяната нямаше значение. Ще се радвам някой от анимациите да вземе някоя филмова награда някой ден. Но когато става въпрос за дебат с такава организация като КНСБ не може да останем безучастни. А между другото в КНСБ имат експерти по темата и са го разбрали веднага със сигурност.

Призовавам за отговорност в политическото говорене! Защото последствията от лъжите се плащат от гражданите!", написа още Десислава Танева.