Европейската комисия съобщи, че предявява иск срещу България пред Съда на Европейския съюз, тъй като нашата страна не е съобщила мерките за пълно въвеждане в националното законодателство на европейските правила за правата на жертвите на престъпления, предаде БТА.

Крайният срок за въвеждане на правилата изтече на 16 ноември 2015 г. , се отбелязва в съобщението.

Европейските правила допринасят за защита на правото на жертвите на престъпления на достъп до информация и до услуги за подкрепа. Всички жертви на престъпления в ЕС следва получават подходяща информация, подкрепа и защита, и могат да участват в наказателното производство.

Жертвите на престъпления следва да получават уважително отношение, проява на тактичност, разбиране, професионализъм, без никаква дискриминация от всички, които са в контакт с тях, пояснява комисията.

През 2019 г. ЕК образува 25 наказателни процедури срещу държавите от ЕС за непълно въвеждане на новите правила и досега всички са приключени, с изключение на производството срещу България. През януари 2016 г. комисията изпрати официално уведомително писмо до нашата страна, през март 2019 г. предприе последващи действия. След множество контакти с българските власти след 2019 г. и като взе предвид последните отговори, ЕК реши да предяви иск, тъй като две разпоредби все още не са въведени в българското законодателство, се отбелязва в съобщението.

Комисията уточнява, че ще поиска от Съда на ЕС да наложи финансова глоба на нашата страна.