Главният прокурор Иван Гешев разпореди днес на министъра на вътрешните работи и на председателя на ДАНС извършване на съвместни проверки за спазване на Закона за управление на отпадъците и на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ от притежателите на отпадъци на територията на страната, съобщиха от прокуратурата.

Проверката е разпоредена с цел преценка за наличие на предпоставки за упражняване на правомощията на прокуратурата на България, се посочва в съобщението.

В хода й следва да бъдат установени всички "притежатели на отпадъци", като те ще трябва да покажат валидни разрешения, комплексни разрешителни, регистрации за дейността и площадката и т.н. Ще се събират и данни от проверки от РИОСВ и кметове на общини.

Главният прокурор Иван Гешев е указал при непосредствено установяване на данни за извършено престъпление от общ характер, незабавно да се уведоми и съответната компетентна прокуратура, се посочва в официалната информация.