На четири адреса - в София, Пловдив и Русе, ползвани от търговски дружества, представлявани и управлявани от Пламен Бобоков и Ангел Узунов - брат на президентския секретар Пламен Узунов, се извършват претърсвания и изземвания - съобщи официално прокуратурата.

Действията са по разследването по образувано досъдебно производство за престъпно сдружение с цел търговия с влияние и целят "събирането на доказателства, относими към изготвената компютърно-техническа експертиза на ползван от Пламен Бобоков мобилен телефон.

В експертизата се посочват още разговори между двамата разследвани:

На 5 юни 2019 г. чрез мобилно приложение "Prezident-Pl. Uzunov" изпраща до Пламен Бобоков прикачен файл със следното наименование: "Pismo_za_mandat".

Документът съдържа 6 страници и представлява Писмо за мандат за извършване на консултантска дейност по Проект "Изследване и анализ на външните и вътрешните рискове и заплахи, застрашаващи корпоративната сигурност на "Приста ойл холдинг ЕАД". Консултант по проекта е търговско дружество "Ентърпрайз Сикюрити Сървисиз ЕООД" с управител Ангел Узунов.

В писмото е посочено, че цената на услугата е определена в съответствие с времето, необходимо за изпълнение на ангажимента и характера на услугата на екип от експерти в различни области, и възлиза на BGN 5000 (пет хиляди български лева) без включен ДДС месечно, считано от 1 юни, за срок от една година.

Прикаченият документ съдържа подпис на управителя на "Ентърпрайз Сикюрити Сървисиз ЕООД" и печат на дружеството. В документа се посочва още, че с приемането и подписването на писмото от страна на "Приста ойл холдинг ЕАД", същото се счита за получаване на мандат за извършване на консултантските услуги.

В отговор на изпратения от "Prezident-Pl. Uzunov" файл с горепосочената информация, Бобоков предоставя адрес на личната си електронна поща.

Анализът на кореспонденцията между двамата сочи, че те многократно обменят информация, касаеща въпроси, свързани с външната политика на България, в т.ч. и кандидатури за български посланици в страни извън Европейския съюз.

На 3 юни, отново миналата година, от комуникацията става ясно, че е уговорена среща между Пламен Бобоков и "Prezident-Pl. Uzunov" в столичен хотел. Като ден след това първият изпраща на "Prezident-Pl. Uzunov" съобщение със следното съдържание: "Румен Петров - Алжир".

Румен Петров е назначен като извънреден и пълномощен посланик на Република България в Алжирската демократична и народна република с указ №4 от 16.01.2020 г. на президента.

На 19 юни Бобоков изпраща на "Prezident-Pl. Uzunov" файл със следното наименование: "CV BG_Joro_Iliev_Kiradjiev", с уточнението, че това е "моето предложение за Абуджа (Нигерия)!".

Специализирана прокуратура ще изиска от Министерство на външните работи и от Президентството официална информация във връзка с гореизложеното.

Анализът на информацията от над 200 GB, съдържаща се в заключението на компютърно-техническата експертиза и приложенията към нея, продължава.