Апелативният съд  Варна измени присъдата на признатата за виновна в убийство по непредпазливост на съпруга си и за подкуп Анита Мейзер. Тя бе призната за виновна от Варненския окръжен съд.

В наказателно-осъдителната част присъдата на първата съдебна инстанция е била намалена на 3 години лишаване от свобода за престъплението по член 122, ал. 1 от НК. За предложения подкуп на полицейски служител, Апелативният съд е намалил също наказанието й на 2 години лишаване от свобода и глоба в размер на 4000 лева.

След групиране на двете наказания състав на Апелативния съд е наложил най-тежкото от двете, а именно 3 години лишаване от свобода при първоначален общ затворнически режим, като е присъединена и глобата в размер на 4000 лева.

В гражданско-осъдителната част на присъдата на Варненския окръжен съд също има изменения. Апелативният съд е намалил размера на присъденото обезщетение на майката на починалия съпруг на Анита от 150 000 лева на 100 000 лева с дължимите лихви от датата на причиненото увреждане - 14 август 2016 г., до окончателното му изплащане. Искът над 100 000 лева е бил отхвърлен.

Мярката за неотклонение е парична гаранция в размер на 5000 лева, взета с определение на Апелативния съд на 25 юни тази година, определена от Апелативния съд, остава.

Подсъдимата Мейзер. е осъдена да заплати в полза на държавата направените разноски по делото в Апелативния съд в размер на 2435 лева.

Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния касационен съд в 15-дневен срок.