Капитанът на товарния кораб "Вера Су", заседнал край бреговете на Камен бряг през септември м.г., получи наказание "лишаване от свобода" за срок от 3 години и 5-годишен изпитателен срок. Решението е на Окръжния съд в Добрич.

59-годишният подсъдим трябва да заплати половината от направените по делото разходи в общ размер от 7203,47 лева.

Хайдар Ергюн беше привлечен към наказателна отговорност за това, че е допуснал плавателният съд да заседне, като така е причинил значителни повреди на чужд имот и е създал опасност за живота на другиго, заедно с втория му помощник - капитан, който е бил на вахта в нощта на инцидента.

На 20 септември 2021 г. в акваторията на Черно море, в района между село Камен бряг и комплекс "Русалка", корабът, плаващ под панамски флаг, заседна край бреговете на местност "Яйлата". В хода на разследването на случая е установено, че капитанът му допуснал превозното средство да плава с оперативно неработеща система за контрол на вахтения на мостика, а навигационната вахта на мостика през тъмната част на денонощието включвала единствено вахтен помощник-капитан без включен наблюдател. Това довело до засядането на "Вера Су" и създало опасност за значително повреждане на чужд имот - кораб. Деянието е извършено с действие и при форма на вината евентуален умисъл.

Обвиняемият призна вината си и прие определеното му наказание, като се отказа от по-нататъшното разглеждане на делото по общия ред.

Одобреното от Окръжен съд-Добрич споразумение е със силата на присъда и не подлежи на обжалване.

По отношение на втория обвиняем по случая, след връщане на делото от съда, срещу него ще бъде изготвен и внесен обвинителен акт.

Действията по разследването на другите две направления продължават в отделно досъдебно производство. Освен причините и обстоятелствата, при които е настъпила самата катастрофа, се работи за изяснява има ли замърсяване на морската вода и настъпили ли са щети за природата, както и дали действията на оправомощените държавни органи са били адекватни, навременни и правилни и налице ли е бездействие от страна на едно или повече длъжностни лица, което може да доведе до екологична катастрофа в местността Яйлата и региона.