Това сочат данни на Евростат, пише АФП, цитирана от БГНЕС.
Турците са най-голямата група от граждани, жители на страна извън ЕС, с 2,4 милиона или 8%, следвани от гражданите на Мароко (1,8 милиона или 6%) и Албания (1 милион или 3%).

Най-голямата група граждани на ЕС, живеещи в друга страна-членка, идват от Румъния. Общо 31,9 милиона чужденци са регистрирани в 27-членния блок в началото на 2009 г. или 6,4% от цялото население на ЕС, сочат данните.

Най-големият контингент от чужденци е предпочел Германия за свой дом - 7,2 милиона души, следвана от Испания с 5,7 милиона.
Но страната с най-висок процент на чужденците е малката държава Люксембург с 44%, следвана от Латвия (18%), Кипър и Естония (16%).

Най-малък процент чужденци (1%) са регистрирани в Полша, Румъния и България. От общия брой чужди граждани, 11,9 милиона са граждани на друга страна-членка на ЕС, а 19,9 милиона идват от страни извън ЕС - Африка (4,9 милиона), Азия (4 милиона) и Америка (3,3 милиона).