Такъв е резултатът от изследването на EOS „Навици за плащане в Европа“ за 2009 г., проведено в пет страни, съобщава БЛИЦ.
Анкетирани са 1200 фирми в България, Германия, Великобритания, Швейцария и Унгария за местните практики на плащане. Изследването се провежда за втора поредна година и според резултатите от него България има най-малък дял своевременно изплатени вземания след Унгария (21%). За сравнение в Германия 77%, а в Швейцария 75% от вземанията се изплащат в срок.
В съпоставка с останалите страни българските фирми се надяват най-дълго, че сметките им ще бъдат платени. Въпреки сравнително малкия дял своевременни плащания и големия процент отписани вземания, българските фирми са оптимистично настроени: 15% посочват, че моралът по отношение на плащанията се е подобрил през последните две години — повече от Великобритания (11%), Швейцария (10%), Германия (8%) и Унгария (4%). За следващите две години 17% от фирмите очакват подобрение на морала по отношение на плащанията. Така те са по-оптимистично настроени от фирмите във Великобритания (12%), Унгария (7%), Германия (4%) или Швейцария (3%).